Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Servolight - Wysoce elastyczny klej do płytek

  • Bardzo wydajny (wydajność produktu zwiększona o 30 % na 1 m2 )
  • Łatwe formowanie kleju
  • Łatwy w zastosowaniu
  • Wysoce stabilny

 


Opis produktu:
 Wysoce stabilna, elastyczna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejąca, służąca do klejenia płytek ceramicznych, płyt wielkoformatowych, płytek kamionkowych, mozaiki porcelanowej w basenach pływackich, wewnątrz i na zewnątrz, zgodnie z normą EN 12 004 klasa C2 FTE-S1.
Dzięki modyfikacji tworzywami sztucznymi Servolight nadaje się na różnego typu podłoża jak np. beton sezonowany (co najmniej 3 miesięcy), płyty gipsowo-włókniste, płyty gipsowo-kartonowe, ogrzewane jastrychy podłogowe na bazie cementu lub siarczanu-wapniowego (proszę przestrzegać norm i instrukcji dotyczących ogrzewanych konstrukcji podłogowych) jastrychy z lanego asfaltu, beton komórkowy, równe i nośne podłoża drewniane, takie jak płyty wiórowe, płyty OSB jak również na balkony, tarasy i fasady. Produkt nadaje się do klejenia mozaiki szklanej w wewnętrznych ścianach basenów oraz do wyrównywania nierówności do 15 mm grubości warstwy na podłożu np. mur, tynk, jastrych.
  

 

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi czyste i nośne oraz musi nadawać się do układania płytek. Podczas układania płytek na pracujących podłożach należy wcześniej wykonać szczeliny dylatacyjne.
Wewnątrz chłonne podłoża gruntować stosując Okamul GG lub Okatmos UG 30.
Na podłożach z jastrychu anhydrytowego klejenie jest możliwe po 24 godzinach od zagruntowania. Alternatywnie możliwe jest szybkie zagruntowanie podłoża przy zastosowaniu Okamul PU-V schnell. W przypadku wymaganej grubości warstwy ponad 5 mm na podłożach z jastrychu anhydrytowego gruntujemy Okapox GF, ewentualne nierówności wyrównujemy poprzez nałożenie warstwy kontaktowej Servolight. Po wyschnięciu i związaniu się można kontynuować dalsze prace. Na jastrychach z lanego asfaltu wymagana grubość warstwy wynosi co najmniej 5 mm.

Niechłonne podłoża jak np. lastrico, zużyte płytki należy najpierw wyczyścić stosując podstawowy środek czyszczący Okamul GR. Po wyschnięciu gruntować Okatmos UG 30 lub Okamul PU-V schnell.
Wewnątrz, zużyte, mocno trzymające się podłoża wykładziny PCV czyścić podstawowym środkiem czyszczącym, pozostawić do wyschnięcia, odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. Następnie nałożyć grunt Okatmos UG 30.
Wewnątrz, podłoża metalowe jak np. stal, aluminium, blacha ocynkowana muszą być nierdzewne. Przed nałożeniem gruntu Okatmos UG 30 podłoże tego typu odtłuścić acetonem.
W przypadku układania płytek na płycie wiórowej (zawartość wilgoci maksymalnej 10%) leżącej na podłożu grubość warstwy kleju wynosi 25 mm, na ścianie 19 mm. Płyta musi być dobrze przymocowana do konstrukcji nośnej śrubami w odstępach maksimum 40 cm. Gruntujemy Okatmos UG 30. Czas schnięcia gruntu 24 godziny. Dopuszczalna wilgotność płyty wiórowej wynosi <=10 %. Powyżej tej wartości układanie płytek nie jest dopuszczalne.

Na zewnątrz podłoża mineralne gruntujemy Okatmos UG 30. W przypadku podłoży z resztkami starych płytek zwrócić uwagę na równość podłoża, gruntować Okatmos UG 30, nałożyć warstwę Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec lub Servoflex DMS 1K Plus SuperTec.
Na zewnątrz nie gruntujemy, zamiast gruntu najlepiej nałożyć warstwę kontaktową, odczekać aż się zwiąże i dopiero nanosić zaprawę klejącą.
 
Klejenie
Servolight wymieszać z czystą wodą, do momentu aż powstanie jednolita masa bez grudek.
Po upływie 5 minut (czas dojrzewania), jeszcze raz zamieszać. Lepkość zaprawy klejącej można ustawić dodając mniej lub więcej wody. Następnie gładką stroną szpachli nałożyć cienką warstwę kontaktową zaprawy i następnie odpowiednią szpachlą (patrz tabela) nakładać zaprawę klejącą na podłoże. Przygotowane płytki układać w ciągu 30 minut na warstwie zaprawy i docisnąć.
W zależności od chłonności podłoża przyklejenie płytek w ciągu 25 minut można jeszcze poprawić.
 

Dane techniczne:

Kolor:

szary

Zastosowanie:

wewnątrz i na zewnątrz, obszar basenów, na ściany i podłogi**

Grubość warstwy:

max. 15 mm

Temperatura robocza:

+5°C do +25°C

Odporność na temperaturę:

-20°C do + 80°C

Zużycie wody:

8,0 l/15 kg proszku

Czas dojrzewania ok:

5 minut (jeszcze raz zamieszać)

Czas zużycia ok.*:

3 godzin.

Układanie płytek ok.*:

30 minut.

Ruch pieszy*/ możliwość spoinowania po ok.*:

12 godzinach.

Magazynowanie:

oryginalnie zapakowany, w suchych i chłodnych pomieszczeniach, ok. 12 miesięcy

Oznakowanie wg GefStoffV:

Xi- podrażnia

Kod GISCODE:

ZP - 1 mała zawartość chromianu według rozporządzenia TRGS 613

Kod EMICODE:

EC 1RPlus

  * - Dane przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 65 %,wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
 ** - **Na zewnątrz oraz wewnątrz ścian basenów wymagane jest dokładne nakładanie kleju, bez pozostawiania pustek powietrznych pomiędzy płytką a podłożem (metoda Buttering-Floating)

Narzędzia i orientacyjne zużycie:
 Narzędzia i zużycie według normy DIN 18 157, rozdział 1.
 

Największa długość brzegu płytki:

Głębokość zębów wrębnych szpachlówki:

Zużycie

     

do 50 mm

3 mm (TKB C 3)

ok. 0,7 kg/m2

51-108 mm

4 mm (TKB C 1)

ok. 0,9 kg/m2

109-200 mm

6 mm (TKB C 2)

ok. 1,3 kg/m2

ponad 200 mm

min. 8 mm (TKB C 4 i większa)

ok. 1,8 kg/m2

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia i płytki czyścić wodą.
 
Paletyzacja
54 x 15kg worki papierowe - Kod produktu: 13009
 
 Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. Przed użyciem koniecznie należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

 


templates/produkty.php