Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okalift SuperChange

Opis produktu
Dwuwarstwowa tkanina Okalift SuperChange nadaje się na wszystkie nośne, czyste, chłonne
i niechłonne podłoża np. jastrych cementowy, jastrych na bazie siarczanu wapniowego, na podłóża  z wodnymi systemami  ogrzewania, tynki, płyty gipsowe, autoklawizowany beton komórkowy, istniejące okładziny z płytek ceramicznych, lastryco, stabilne płyty gipsowe (tylko w suchych pomieszczeniach), prefabrykaty z betonu.

Tkanina w znacznym stopniu oddziela, redukuje i kompensuje powstałe pomiędzy wierzchnią okładziną, a podłożem naprężenia i ruchy. W szczególności wskazuje się jej stosowanie na nośne, wykazujące małe rysy i odkształcenia  podłoża betonowe i jastrychy.

Tkanina znajduje swe zastosowanie szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, pomieszczeniach wystawowych, salonach samochodowych, halach targowych. Produkt umożliwia szybkie, proste
i przede wszystkim czyste usunięcie istniejących okładzin nawierzchnych.

Tkanina ma konstrukcję podwójną . Podczas prac remontowo-budowlanych wierzchnia okładzina może być usunięta wraz z warstwą przyklejonej do niej tkaniny. Na drugą, pozostałą warstwę tkaniny kleimy nową okładzinę.
Na mocno trzymających się podłożach zużytych okładzin, jak np. zużyte płytki ceramiczne, kamień naturalny, homogeniczne wykładziny PCV możliwe jest zastosowanie tkaniny Okalift SuperChange bez konieczności ponownego przygotowania podkładu, ewentualnie ułożenie nowej okładziny.


Dane techniczne:

  • Rozszczepialna, dwuwarstwowa tkanina poliestrowa o wysokiej przyczepności do podłoża;
  • Posiada możliwość ponownego ułożenia ma niej okładziny ściennej lub podłogowej;
  • Nadaje się pod płytki ceramiczne, kamień natrualny, wykładziny elastyczne, tekstylne i podłogi drewniane
  • Tkanina o właściwościach izolujących. Zamyka istniejące rysy wewnątrz pomieszczeń;
  • Może być stosowana na istniejące okładziny ścienne i podłogowe.
     

 

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. Należy dokonać kontroli, co do możliwości układania na podłożu wierzchnich okładzin, według zaleceń VOB, rozdział
C i norm DIN 18365, 18356, 18332, 18352. Podłoża powinny zostać przygotowane do układania okładzin według instrukcji  BEB Ocena i przygotowanie podłoży oraz instrukcji TKB-8.
W zależności od rodzaju podłoża wierzchnej okładziny i ich późniejszego przeznaczenia powinno się je gruntować i szpachlować odpowiednimi produktami firmy Kiesel. W tym celu należy zapoznać się
z kartami technicznymi odpowiednich produktów.

Montaż tkaniny
Możliwość ponownego zastosowania okładziny z rozczepioną warstwą tkaniny.
Tkaninę Okalift SuperChange przyklejamy klejem Okalift SuperChange według zaleceń podanych w aktualnej karcie technicznej. Narzędziem stosowanym powinna być paca B 6 dostarczana wraz
z rolą tkaniny zaś materiał z roli wycinamy w pasy nożycami ( mogą być specjalnymi nożyce elektryczne firmy Robuso Typ KAI 7250 ) a następnie wyrównujemy je i dopasowywujemy.
Ważne zalecenia: Rozłożyć tkaninę, unikać nakładania się na siebie poszczególnych pasów i odsępów pomiędzy nimi. Tkaninę przyklejać całopowierzchniowo. Unikać wybrzuszeń, zwijania się materiału. Ewentualnie wygłazić przyklejoną powierzchnię.
Tkaninę Okalift SuperChange na ścianach przyklejamy jak tapetę, rozpoczynając od środka pasa, układając na jeszcze mokrą warstwę kleju Okalift SuperChange. Deską korkową, ewentualnie gładką pacą dociskamy ułożoną tkaninę. Proszę pamiętać o dokładnym pokryciu spodu tkaniny klejem.
Istnieje możliwość ponownego zastosowania okładziny z rozczepioną warstwą tkaniny

Po upływie czasu, po którym możliwy jest ruch pieszy tzn. po ok. 12 godzinach, uwzględniając chłonność podłoża i temperaturę w pomieszczeniu można układać na przyklejonej tkaninie wierzchnią okładzinę. Gruntowanie nie jest konieczne.

Jako okładzina ceramiczna nadają się: płytki na ściany, kamionka, kamionka szlachetna, grubość > 6 mm. W przypadku kamienia natrualnego używać płyt twardych (np. granit lub gnejs) o grubości
co najmniej 15 mm i odporności na pękanie 1500 Niuton (N). Wymiar płyty co najmniej 5 cm x 5 cm. W przypadku ugniatających się stropów (powierzchnia sufitu) dopuszczalne ugięcie max. L/300.
W krytycznych przypadkach skontaktować sie z działem technicznym firmy Kiesel Polska.

Na podłogi  w pomieszczeniach przemysłowych o niskim oraz średnim natężeniu ruchu polecamy płytki o odporności na pękanie, co najmniej 1500 Niuton (N) oraz płytki z kamienia naturalnego
o grubości, co najmniej 15 mm (odprność na pękanie co najmniej 1500 Niuton (N)). Wybór kleju do przyklejenia okładziny ceramicznej zależy od jej rodzaju. Proszę pamiętać o zastosowaniu produktów należących do systemu układania ceramiki firmy Kiesel. Należy zwrócić uwagę na całopowierzchniowe pokrycie spodu płytek. 

Przy mocnym obciążeniu nawierzchni z płytek lub z kamienia naturalnego, możliwe jest wystąpienie  uszkodzeń i defektów okładziny, pomimo podłoża o właściwościach izolujących (odsprzęgających)
i podłoża mostkującego rysy.
W przypadku płytek o grubości co najmniej 10,5 mm lub grubszych oraz o odporności na pękanie 1500 Niutonów  (N) poddatność na pęknięcia takich płytek, pomimo odsprzęgających właściwości posadzki jest porównywalna z mocnym przyklejeniem płytek do podłoża.
Przy zastosowaniu płytek o mniejszej grubości oraz o mniejszej odporności na pękanie należy zawsze liczyć się z wiekszą podatnością na uszkodzenia. W takich wypadkach polecamy skontaktować się
z działem technicznym firmy Kiesel Polska.
W przypadku wykonania ułożenia na podłożach obciążenia wilgocią w klasach A0 należy zastosować produkty z systemu uszczelniającego.

Zgodnie z ogólnymi zasadami technicznymi linia dylatacji pomiędzy różnymi obwodami grzewczymi powinna pokrywać się ze spoinami na okładzinie nawierzchnej. Linia fug oddzielająca poszczególne budynki ewentualnie części budynków ze względów statycznych i budowlano-fizycznych, jak również połączenia przejmowane przez części budowlane należy dorównać do spoin w wierzchnej okładzinie. Oznacza to, iż krawędzie tkaniny Okalift SuperChange nie zamykają, jedynie przylegają do istniejących szczelin i fug. Zaleca się starać o wyznaczenie pól powierzchni o wartościach w przedziale 2:1.

Okładzinę wycinamy o wielkości pól ok. 40 m² i maksymalnie 8 m długości krawędzi. Po zakończeniu prac związanych z wyłożeniem wierzchnej okładziny, ruchome szczeliny należy zamykać elastycznym materiałem wypełniającycm np. Oka Silicon. W celu uniknięcia naprężeń pomiędzy posadzką
i podkładem powinno się wymierzyć szczeliny przy krawędziach oraz szczeliny łączące, zgodnie
z obowiązującymi zasadami technicznymi. Przy użyciu szyn zamykających na okładzinie, w zależności od natężenia ruchu, szyny układać na tkaninie Okalift SuperChange i kleić wybranym klejem.

Szpachlowanie na ułożonej tkaninie Okalift SuperChange (np. pod parkiet, miękkie wykładziny elastyczne lub płytki, rozmiar 5 cm x 5 cm) wykonywać tylko przy użyciu masy Servoplan P 200 Plus. Należy dodać włókna armirujące/wzmacniające firmy Kiesel przy grubości masy, co najmniej 5 mm, maksymalnie 10 mm. Po dostatecznym wyschnięciu, ewentualnie po upływie czasu schnięcia masy rozpoczynamy dalsze prace związane z układaniem wybranej okładziny, przy użyciu odpowiedniego kleju.

Klejenie na wyszpachlowanym podłożu
Parkiet przemysłowy 2- warstwowy (norma DIN EN 13489), klepka parkietowa do 60 cm długości, parkiet przemysłowy 3-warstwowy (norma DIN EN 13489), deski drewniane max. szerkość 22 cm, max. długość 250 cm, mozaika parkietowa (DIN EN 13488) układana jednym wzorem lub na kostkę kleić dokładnie pokrywając spód danego parkietu.
Wykładziny tekstylne i elastyczne kleić na wyszpachlowanym podłożu odpowiednimi klejami z grupy Okatmos.

Bezpośrednie klejenie bez uprzedniego szpachlowania
Bezpośrednio na tkaninę Okalift SuperChange kleimy 3 - lub wielowarstwowy parkiet przemysłowy (norma DIN EN 18489), deski drewniane, max szerokość 22 cm, max długość 250 cm klejem Bakit PU-P lub Bakit ESP.
Klejenie tkaniny do podłoża wykonujemy tym samym klejem, którym kleimy parkiet lub klejem Okalift SuperChange. Przy zastosowaniu powyższego kleju zachować czas schnięcia
co najmniej 24 godziny.

Na połączeniach podłóg i ścian przykleić szyny zamykające i przejściowe klejem Okalift SuperChange przed ułożeniem tkaniny Okalift Super Change. W przypadku twardych okładzin np. płytki ceramiczne lub kamień naturalny szyny przykleić  bezpośrednio na tkaninę klejem z systemu
do układania ceramiki. Na schodach, na klatkach schodowych (w budownictwie mieszkaniowym) szyny przejściowe kleimy bezpośrednio na podłożu. Przed wykonaniem dalszych  prac szpachlowych
na tkaninie Okalift SuperChange należy uszczelnić szyny przejściowe materiałem Oka Cryl.

Aplikacja tkaniny na istniejącej okładzinie nawierzchnej.
Na istniejących płytkach ceramicznych, ułożonym kamieniu naturalnym, jednorodnych wykładzinach PCV możliwe jest bezpośrednie przyklejenie tkaniny Okalift Super Change bez konieczności usuwania istniejącej okładziny. Powierzchnia musi być czysta, pozbawiona wszelkich środków pielęgnacyjnych, mocno przyczepna z podłożem. W razie konieczności przeczyścić Okamul GR. Tkaninę Okalift SuperChange kleimy środkiem mocującycm Okatmos EF 12, przy zastosowaniu pacy A2. Po upływie czasie schnięcia środka mocującego, kleimy nową wierzchnią okładzinę według podanych zaleceń. W przypadku wymiany przyklejonej okładziny (życzenie żony, nieaktualny wzór, uszkodzenia optyczne itp.) usuwamy istniejącą okładzinę wraz z jedną warstwą tkaniny (tkanina rozczepia się). Resztki środka mocującego widoczne na pozstałej warstwie tkaniny zwilżamy
i zmiękczamy ciepłą wodą z domieszką Okamul GR, a następnie usuwamy.

Wymiana okładziny nawierzchnej
W porównaniu z tradcyjnym usuwaniem okładziny, wymiana warstwy wierzchniej odbywa się prosto, szybko i bez kurzu. Wystarczy rozczepić tkaninę Okalift SuperChange. W tym celu, w dowolnym miejscu usuwamy okładzinę wraz z jedną warstwą tkaniny. Używamy specjalnego ostrego narzędzia firmy Vogt Baugeräte GmbH, pomagającego rozczepić tkaninę. Ta metoda, w porównaniu z tradycyjną metodą usuwania istniejącej okładziny nie uszkadza podłoża/podkładu.

Następnie zgodnie z obowiązkiem kontrolii i staranności sprawdzamy stopień przyklejenia pozostałej na podłożu warstwy tkaniny Okalift SuperChange, ewentualnie miejscowo doklejamy.

 

Dane techniczne:
Kolor: biały
Zastosowanie wewnątrz, powierzchnie ścian i podłóg
Szerkość roli 50 cm/ 100 cm
Długość roli 60 m ± 1 m
(ze względów produkcyjnych uwzględnić różnice w szerokości roli)
Ciężar powierzchniowy na m² ok. 210 g/m²
Temperatura robocza +15°C do +25°C (temperatura podłoża)
Przystosowana do ogrzewania podłóogowego tak
Ruch pieszy/układanie okładzina nawierzchnia/szpachlowanie po upływie 12 godzin
(w zależności od chłonności podłóża i warunków klimatycznych w pomieszczeniu)
Przeznaczona do rolek fotelowych tak
Zamyka rysy < 4 mm
rysy na powierzchni podłoża, nie uwzglednając głębokości rys

* Dane odnoszą się do temp. 20º C i 65 % wilgot. wzgl. powietrza. Wyższe temp. i niższa wilgot. skracają, niższe temp. i wyższa wilgot. wydłużają czas reakcji.

Ważne wskazówki

Grunty:
Okatmos®  EG 20, Okatmos®  UG 30.

Wymiana okładzin:
Okatmos®  EF 12, Okamul GR.

System Okalift:
Okalift SuperChange klej, Okalift SuperChange tkanina.

Masy szpachlowe:
Servoplan P 200 Plus z dodatkiem specjalnych włókien wzmacniających firmy Kiesel.

Warstwy uszczelniające:
Okamul DF, Servoflex DMS 1 K Plus SuperTec, Servoflex DMS 1 K- schnell SuperTec.

Kleje do  płytek i kamienia naturalnego:
Servoflex-Trio-SuperTec, Servoflex-Trio-schnell SuperTec, Servoflex K-Plus SuperTec;
Servoflex K-schnell SuperTec, ServoStar® 2000 Plus Flex, Servolight S2 SuperTec;
ServoStar® 3000 Flex biały ( jeśli konieczne z Okamul DZ 18), ServoStar® 4000 Flex (jeśli konieczne z Okamul DZ 18).

Fugi:
Servoperl royal, Servoperl royal schnell, Servoflex F, Servofix HBF SuperTec, Servoperl 10, Oka Color.

Fugi elastyczne:
Oka Cryl, Oka Silicon, Oka Silicon-M.

Kleje do parkietu:
Bakit EK neu, Bakit ESP, Bakit PU-P.

Kleje do wykładzin tekstylnych i elastycznych:
Okatmos star® 100, Okatmos® star 110, Okatmos® star 120, Okatmos® star 600, Okatmos® EN 30, Okatmos® megaStar.

Sprawozdanie zakładu badania materiałów budowlanych MPA, Otto-Graf instytut  w Stuttgarcie

Nr 9027016/Ki-14/PB2/Sgm
Badanie przyczepności posadzki ułożonej
w systemie Okalift SuperChange na podłożu betonowym.

Nr 9027016/Ki-14/PB3/Sgm
 Badanie usuwania się posadzki przy aplikacji na pionowej powierzchni ułożonej w systemie Okalift SuperChange.

Nr 9027016/Ki-14/PB4/Sgm
Badanie podatności na deformację, odkształcenia posadzki  ułożonej w systemie Okalift SuperChange na podłożu z ogrzewaniem podłogowym.

Nr 9027219/Ki-14/PB6/Sgm
Określenie wytrzymałości płytek na rozciąganie przy zginaniu.

Nr 9027219/Ki-14/PB7/Sgm
Próby uderzania kulki na posadzce ułożonej w i bez systemu Okalift SuperChange.


Uwaga
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu, uwzględniając nasz cały system produktów. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników np. nietypowego podłoża, warunków zewnętrznych, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

Powrót