Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Grunty:

Masy szpachlowe:

Kleje:

NASZE PRODUKTY

Jako lider na rynku chemii związanej z układaniem parkietu i wykładzin, zapraszamy do zapoznania z naszą szeroką ofertą.

ServoArt CeFlo - Dekoracyjna posadzka cementowa

  • Wolna od naprężeń
  • 1-składnikowa na bazie cementu modyfikowanego polimerami
  • Szybko twardnieje
  • Wyśmienita rozpływalność
  • Do 10 mm grubości warstwy,  przy nakładaniu jednej warstwy
  • Łatwa w stosowaniu
  • Barwiona specjalnymi, płynnymi pigmentami


Opis produktu:
Nadaje się na wszystkie posadzki w obiektach mieszkalnych i publicznych o umiarkowanym nasileniu ruchu np. sklepy, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia wystawowe, foyers w hotelach, korytarze i mieszkania prywatne. Posadzka, na której wyłożono ServoArt® CeFlo jest unikatem i charakteryzuje się długim czasem użytkowania. Posadzka tworzy ekstremalnie twardą nawierzchnię, odporną na zużycie.

ServoArt® CeFlo nadaje się na podłoża, przystosowane do układania okładzin jak np.  beton, jastrychy cementowe, jastrychy siarczano-wapienne, płynne jastrychy siarczano-wapienne (klasa wilgoci co najmniej CT-C25F4/ CA-C3 5F6 w oparciu o normę DIN 18 560-2) z ogrzewaniem podłogowym ciepłą wodą. W celu uzyskania estetycznej posadzki o niezapomnianej strukturze i kolorze wymagane jest równe podłoże (w oparciu o normę 18 202, tabela nr 3, wiersz 4) oraz równomierne i jednakowe nałożenie warstwy masy max.  do 7 mm.

Odporność na zużycie (ścieranie), rolki fotelowe oraz odpornośc na uderzenia (kulki) opierają się na normie DIN EN 18 813 i zostały zakwalifikowane:

Odporność na zużycie (ścieranie) według tabeli numer 6: RWA 10

Odporność na uderzenia według tabeli numer 7: SH 70
 

Dane techniczne:

Opakowanie:

łupkowy, ziemi, kamienia, kości słoniowej, granat, lodowca, kamień amazoński

Zastosowanie:

wewnątrz, podłogi

Grubość warstwy

do 10 mm

Temperatura robocza

+15°  C do +25° C, r.F. < 75%

Temperatura podłoża

jednolicie, w granicach od +15°C do +25°C

Zużycie wody zarobowej /zapotrzebowanie wody zarobowej ok.

4,5 litrów na 20 kg proszku, w zależności od wybranego pigmentu i stopnia rozlewności

Stopień rozlewności ok.

14,0 cm

Czas dojrzewania ok.

5 minut (jeszcze raz zamieszać)

Czas pracy ok*.

50-70 minut (w zależności od wybranego pigmentu)

Możliwość szlifowania po ok.*

24 godzinach, względnie dostatecznym utwardzeniu

Klasa palności

B1 (zgodnie z normą DIN 4102-1)

Oznakowanie według zarządzenia o materiałach niebezpiecznych GefStoffV Xi- produkt drażniący
Kod GISCODE ZP1– niska zawartość chromianu według rozporządzenia TRGS 613
Kod EMICODE EC 1 R według kryteriów GEV
Magazynowanie w suchych pomieszczeniach, ok. 6 miesięcy

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów, wytrzymałe na obciążenia. Podłoże powinno zostać przygotowane do układania wykładzin i parkietu według instrukcji  BEB „Ocena i przygotowanie podłoży” oraz instrukcji TKB-8 w aktualnym wydaniu. Temperatura w punkcie roszczenia powinna wynosi co najmniej 3°C, zawsze poniżej temperatury podłoża przygotowanego do układania. Określenie temperatury punktu rosy mierzymy przy użyciu hygrometra określając wilgotność względną i temperaturę w pomieszczeniu. Można opierać się na wartościach podanych w tabeli punktu rosy. Powierzchnie o luźnych obrzeżach lub z nadmiarem lepiszcza należy odpowienio przygotować stosując metodę piaskowania lub śrutowania. Jeżeli jest to konieczne, przy użyciu Okapox GF układać poziomo odpowiednie profile ze stali szlachetnej np. EKSB 60 G firmy Schlüter. W przypadku jastrychów nie związanych z położem i przy ogrzewaniu podłogowym ciepłą wodą nałożyć na warstwę gruntu epoksydowego Okapox GF, celem wzmocnienia podłoża, specjalną siatkę firmy Kiesel. Jastrychy na warstwie izolacyjnej oraz związane bezpośrednio z podłożem zasadniczo gruntujemy Okapox GF przy użyciu szpachli B1.  Po utwardzeniu nakładać nierozcieńczony grunt Okatmos® EG 20 celem zwiększenia przyczepności podłoża. Nierówności istniejące na podłożu wyrównywać Servoplan P 200 Plus lub Servoplan S 111. Proszę przestrzegać podanych czasów schnięcia mas. Wyschniętą warstwę wyrównanego podłoża gruntować Okapox GF.
 
Stosowanie materiału
ServoArt® CeFlo mieszamy z zabarwioną w około 22,5% wodą zarobową (stosować pigmenty z systemu ServoArt® CeFlo) mieszadłem specjalnym prędkość ok. 700 obr./min. do czasu uzyskania jednolitej masy. Starać się nie pozostawiać grudek. Czas mieszania wynosi około 2 minut. Po upływie 5 minut (czas dojrzewania) jeszcze raz zamieszać. ServoArt® CeFlo przelać do czystego naczynia i przemieszać. Wyłożyć kielnią murarską materiał na przygotowane podłoże, tworząc wybranę strukturę.  Zawsze na powierzchnię w jednym pomieszczeniu stosować materiał tego samego numeru szarży produkcyjnej. Przed rozpoczęciem prac ustalić kierunek wylewania masy i tym samym określić strukturę posadzki. Świeżo wylaną masę chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągiem.

Postępowanie z powierzchnią wyłożoną dekoracyjna masą
Po dokładnym, względnie dostatecznym utwardzeniu ServoArt® CeFlo najwcześniej po upływie 24 godzin, powierzchnię polerować szliferką jednotarczową lub po upływie 48 godzin szliferką trzytarczową (np. Tri-Varo 430 firmy Janser) przy użyciu czarnego padu do szlifowania. Szlifować w różnych kierunkach. Następnie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym przy użyciu szczotek naturalnego włosia (nie stosować miękkich rolek gumowych). Przy nałożeniu warstwy masy o intensywnym kolorze delikatne cząsteczki kurzu usunąć białym padem. Na tak czystą i suchą powierzchnię nałożyć 2 warstwy poliuretanowej dyspersji Taski Jontec Energise F3m jak również 2 warstwy środka impregnującego, antypoślizgowego Taski Jontec Matt. Dalsze informacje dotyczące powyższych środków znajdziecie Państwo na kartach technicznych Taski Jontec Energise F3m/Taski Jontec Matt.
 
Ważne wskazówki
W przypadku ServoArt® CeFlo chodzi o cementowy materiał budowlany stosowany do wykonania dekoracyjnych, nadających się do użytku posadzek. Typowymi cechami wyszpachlowanej powyższym materiałem posadzki są ślady po kielni murarskiej, którą wyłożono masę, różny przebieg koloru, nierówności wynikające z różnej techniki nakładania. W taki sposób powstaje oryginalna i niepowtarzalna struktura posadzki. Różnice w kolorach, w zależności od ilości dodanego pigmentu, ślady po narzędziu, powstałe rysy nie dają się wykluczyć. Istniejące wzorniki służą jako pomoc przy wyborze kolorów lub poddają pomysły do zbudowania struktury posadzki. W zależności od światła dziennego, światła lampy, ewentualnie pozycji patrzącego na posadzkę powierzchnia dekoracyjna może zawsze inaczej wyglądać.

Istniejące na budowie warunki fizyczno-budowlane i dynamiczno-budowlane mogą wpływać na naprężenia prowadzące do powstania rys na posadzce. Jakość posadzki nie zostaje pogorszona. W przypadku ogrzewania podłogowego ciepłą wodą utrzymywać jednolitą temperaturę jastychu w przedziale od +15°C do +20°C. Nie należy przekraczać temperatury powyżej +27°C. Proszę przestrzegać wskazówek podanych w  wytycznych i zaleceniach dotyczących  podgrzewania jastrychu.
 
Zużycie:
ok. 1,6 kg/m2 na każdy mm warstwy

Narzędzia
Mieszadło specjalne np. Protool MXP 1000 EQ prędkość 700 obr./min. (szczególnie polecamy mieszadło Protol CS 779030), rakla  regulowana, wałek strukturalny, kielnia murarska, szliferka jednotarczowa np. Roll Typ Gigant 2500 Speed, ochraniacze na buty.

Czyszczenie
Narzędzia i maszyny bezpośrdenio po zakończeniu prac czyścić wodą.

Paletyzacja                       
54 x 20 kg worki papierowe                 

Kod produktu
15013 

EAN
4015705150130

Człowiek i środowisko
ServoArt® CeFlo nie jest produktem szkodliwym dla człowieka i środowiska. Proszę przestrzegać ogólnych wskazówek dotyczących postępowania ze środkami chemicznymi. Dalsze informacje znajdziecie Państwo na karcie bezpieczeństwa powyższego produktu.
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu, uwzględniając nasz cały system produktów. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowego podłoża, warunków zewnętrznych, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.