Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Servoplan P 200 Plus - Wysokojakościowa masa samopoziomująca

  • samopoziomująca
  • szybkowiążąca
  • bez skurczowa
  • można wylewać z pompy
  • od 1-30 mm grubości warstwy
  • nadaje się pod parkiet

 

 

 

 

Opis produktu
Masa cementowa, z dużą domieszką polimerów o doskonałych właściwościach poziomujących do szybkiego przygotowania gotowych do użycia podłoży do 30 mm grubości. Na masę Servoplan P 200 Plus można układać płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny elastyczne i tekstylne oraz parkiet. Wewnątrz i w obszarze wilgotnym należy zawsze przed wylaniem masy nałożyć warstwę uszczelniającą. Na jastrychy z lanego asfaltu masę wylewamy na grubość do 10 mm. Servoplan P 200 Plus nadaje się jako podłoże użytkowe, wewnątrz. Jeżeli grubość wylewanej warstwy wynosi więcej niż 10 mm, należy do masy dodać piasek kwarcowy.
W celu zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu do masy dodać specjalne włókna wzmacniające firmy Kiesel.
 
Przygotowanie podloza
Podłoże powinno być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. Stare resztki kleju i wykładziny należy usunąć. W zależności od rodzaju podłoża i jego późniejszego użytkowania gruntować Okamul GG, Okamul HD 11, Bakit PV- Universal, Okatmos UG 30, Okatmos EG 20, Okamul PU-V schnell lub Okapox GF.
Na jastrychach z siarczanu wapniowego gruntować Okamul PU-V schnell przy grubości warstwy powyżej 10 mm.
 
Szpachlowanie
Servoplan P 200 Plus wymieszać z czystą wodą za pomocą elektrycznego mieszadła (max. 600 obrotów/ min.) do momentu uzyskania jednolitej masy. Po czasie dojrzewania (5 minut) masę jeszcze raz zamieszać. Następnie nakładać na podłoże przy pomocy kielni lub rakli. Przy grubościach warstw powyżej 10 mm do masy należy dosypać piasek kwarcowy (uziarnienie 0,6-1,2 mm). Ponowne naniesienie warstwy masy na masę jest możliwe po upływie czasu, po którym możliwy jest ruch pieszy, w przeciwnym wypadku podłoże należy ponownie zagruntować Okamul GG, Okamul HD 11, Okatmos UG 30 lub Okamul EG 20. Podczas schnięcia masy należy unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. W przypadku wzmacniania masy specjalnymi włóknami firmy Kiesel postępujemy podobnie jak przy przygotowaniu masy do nakładania. Po wymieszaniu masy z wodą (patrz jak wyżej) dodajemy zawartość worka z włóknami. Jeden worek włókien na jeden worek masy.
 

Dane techniczne:

Kolor:

jasno-szary

Zastosowanie:

wewnątrz, podłogi

Grubość warstwy:

od 1-30 mm
pod parkiet co najmniej 2 mm

Przystosowana pod rolki fotelowe (według normy DIN EN 12 529):

tak, od 1 mm grubości warstwy

Temperatura podłoża:

+5°C do + 25°C

Zużycie wody ok.:

5,5-6,0 l/ 25 kg

Zużycie piasku:

przy grubości warstwy od 10 mm konieczność użycia piasku

8 kg (uziarnienie 0,6-1,2 mm) na 25 kg proszku

Czas dojrzewania ok.:

5 minut (jeszcze raz zamieszać)

Czas pracy ok.*:

40 minut

Ruch pieszy po ok.*:

2 godzinach

Możliwość układania*:

 
  • płytki ceramiczne po ok.:

2 godzinach

  • wykładziny tekstylne, PCV,CV, linoleum, kamień naturalny po ok.:

12 godzinach

  • wykładziny gumowe, parkiet po ok.:

24 godzinach

Przystosowany do ogrzewania podłogowego:

tak

Oznakowanie według rozporządzenia:

Xi- produkt drażniący

Kod GISCODE:

ZP 1- mała zawartość chromianu według rozporządzenia TRGS 613

Kod EMICODE:

EC 1R według rozporządzenia GEV

Magazynowanie

w suchych pomieszczeniach, ok. 6 miesięcy


* - Dane przy +20°C i wilgotności powietrza 65%, wyższe temperatury skracają, niższe temperatury wydłużają czas reakcji.
 
Zużycie
ok. 1,5 kg/m2 na każdy mm warstwy.
 
Paletowanie
42 x 25kg worki papierowe - Kod produktu: 42012
 
Narzędzia
Gładka kielnia lub rakla
 
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia i maszyny czyścic wodą.
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

 


templates/produkty.php