Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okamul PU-EM - Uszczelniająca masa szpachlowa

  • bez zawartości rozpuszczalników
  • elastyczna
  • kwasoodporna
  • ługoodporna


Opis produktu:
Bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, dwuskładnikowa masa szpachlowa na bazie poliuretanu , służy do prac uszczelniających przy odpływach podłogowych, przejściach ściennych rurowych i przy bateriach mieszakowych . Okamul PU-EM jest wodoszczelny, odporny na zróżnicowane warunki atmosferyczne, odporny na kwasy i ługi.
Na związaną warstwę Okamul PU-EM można nakładać warstwę Okamul PU-FCA-Wand i Okamul PU-FCA-Boden.

 

Dane techniczne:

Kolor:

szary

Zastosowanie:

wewnętrzne i zewnętrzne ściany i podłogi

Gęstość:

ok. 1,50 g/cm2

Twardość według Shore’a:

90

Temperatura podłoża:

+10º C do + 25º C <=65% wzgl. wilgot.

Odporność na temperaturę:

-20º C do + 60º C

Proporcje mieszania:

komponent A i komponent B w proporcjach 6 : 1

Czas zużycia ok.*:

45 minut

Całkowite związanie warstwy po ok.*:

7 dniach

Magazynowanie:

w suchych pomieszczeniach, ok. 12 miesięcy
odpowiednia temp. podczas magazynowania +10º C - +20º C**

Kod GISCODE:

RU 1 według rozporządzenia TRGS 610

 *Dane przy 20o C i wilgotności powietrza 65 %. Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
 ** Magazynowany Okamul PU-EM może ze względu na częste zmiany temperatury skrystalizować się. Zaleca się ocieplić materiał do temp. +50o C - +60o C, stawiając pojemnik w wodzie max. na 2 godz. Skrystalizowany składnik B (utwardzacz) nie nadaje się już do użytku.
 
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być suche, czyste, nośne i chronione przed zawilgoceniem z dołu. Istniejące zabrudzenia i luźne warstwy nie trzymające się podłoża należy usunąć poprzez szlifowanie, szczotkowanie lub obróbkę strumieniową.

Podłoża cementowe muszą spełniać następujące warunki:

 

 

jakość

resztki wilgoci

jastrych:

co najmniej ZE 30

 <= 2%

tynk:

grupa zapraw II/III
wiek: min. 28 dni

 

beton:

co najmniej BE 25
przyczepność >= 1,5 N/mm2

<= 4%


Powierzchnie ze stali oraz żelaza należy przygotować według jednostki normatywnej SA 2,5 i normy DIN 55 982 (czyścić do nieskorodowanej warstwy). Powierzchnie te gruntować Okapox GF . Podłoża z tworzyw sztucznych gruntować Okamul PU-FCA .
 
Szpachlowanie:
 Utwardzacz przelać w całej zawartości (składnik B) do dolnego pojemnika (składnik A). Następnie oba składniki wymieszać elektrycznym mieszadłem, do momentu powstania jednorodnej, homogenicznej, masy (mieszać ok. 5 minut przy 15o C) .Okamul PU-EM nanosić szpachlą nie pozostawiając wolnych miejsc.
Powierzchnia, na której prowadzone są prace uszczelniające, należy chronić przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Temperatura podłoża powinna wynosić >=3oC powyżej temperatury punktu rosy.
 
Środki ostrożności:
Składnik B zawiera m.in. metan, który jest szkodliwy dla zdrowia podczas wdychania. Możliwe są reakcje alergiczne. Podczas pracy należy dbać o dobrą wentylację pomieszczenia, założyć rękawice i okulary ochronne. Zabrudzenia naskórka zmyć obficie wodą.
W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.
 
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia czyścić rozpuszczalnikiem Okapox GF-V. Pozostałe resztki można usunąć tylko mechanicznie. Wykładzinę i narzędzia czyścić rozpuszczalnikiem Okapox GF-V. Luźne, nie trzymające się podłoża warstwy można usunąć tylko mechanicznie.
 
Zużycie:
ok. 1,50 kg/m2 na każdy mm warstwy
 
Paletyzacja:
1 kg metalowy pojemnik dwuczęściowy; art. nr: 60205
 
Uwaga:
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

 


templates/produkty.php