Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Servolight S1 SuperTec - Lekki elastyczny klej do płytek

  • ok. 30% wyższa wydajność powierzchni niż w przypadku tradycyjnej zaprawy cienkowarstwowej
  • duża podatność na formowanie
  • nadzwyczaj łatwa obróbka
  • bardzo wysoka odporność
  • łatwa obróbka także w niskich temperaturach

 


Opis produktu:
Stabilna, cementowa zaprawa cienkowarstwowa o dużej elastyczności, przeznaczona do układania płytek ceramicznych i płyt, kamionki szlachetnej, mozaiki porcelanowej, we wnętrzach i na zewnątrz oraz pod wodą zgodnie z normą EN 12 004 C2TE-S1. Ponieważ klej Servolight S1 SuperTec jest ulepszony sztucznym tworzywem, nadaje się do stosowania na podłożach takich jak np. beton układany na miejscu budowy (mający przynajmniej 3 miesiące], płyty gipsowo-włóknowe, jastrychy podkładowe grzewcze na bazie cementu lub siarczanu wapnia (uwzględnić odpowiednie normy i instrukcje), jastrychy z asfaltu lanego i beton komórkowy, jak też w obszarach zabudowy suchej wewnątrz budynku, płaskie, nośne płyty wiórowe (min. V 100) i płyty OSB.
Nadaje się do zastosowania na balkonach, tarasach i fasadach jak też do układania w obszarach umieszczonych pod wodą.
Nadaje się także do wyrównywania nierówności w podłożu (na przykład w ścianach, tynku, jastrychu), warstwa o grubości do 15 mm przed układaniem płytek.
Spełnia wymogi „Dyrektywy dotyczącej elastycznej zaprawy”, wydanie czerwiec 2001 r.
  

 

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być gotowe do pokrycia, czyste i nośne. Podczas układania na podłożach kurczliwych należy ograniczyć wielkość pola poprzez ułożenie dylatacji. W obszarach wewnętrznych chłonne podłoża pokryć wstępnie, stosując Okatmos® DSG, Okamul GG lub Okatmos® UG 30. W przypadku wymaganych grubości warstwy powyżej 5 mm na jastrychach z siarczanu wapnia, podłoża te należy zagruntować przy pomocy Okatmos® DSG, Okapox GF lub Okamul PU-V schnell. Na jastrychach z asfaltu lanego maks. grubość warstwy wynosi zasadniczo 5 mm.

Niechłonne podłoża, jak np. lastrico czy stare okładziny ceramiczne, oczyścić dokładnie przy pomocy Okamul GR, odczekać, aż wyschnie i zagruntować przy pomocy Okatmos® DSG, Okatmos® UG 30 lub Okamul PU-V schnell.

Stare, trwale przywarte do podłoża jednolite wykładziny z PCW w obszarze zabudowy suchej wewnątrz budynku, oczyścić dokładnie przy pomocy środka czyszczącego, odczekać, aż wyschnie, zeszlifować i usunąć pył przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Następnie zagruntować przy pomocy Okatmos® UG 30 lub Okatmos® DSG.

Płyty wiórowe muszą być suche (wilgotność drewna 10%). Minimalna grubość przy posadzce wynosi 25 mm, przy ścianie 19 mm. Musza one być trwale przykręcone do konstrukcji nośnej (maksymalny odstęp pomiędzy wkrętami: 40 cm], wpust i pióro należy posmarować klejem. Płyty wiórowe zagruntować przy pomocy Okatmos® DSG lub Okatmos® UG 30.

Podłoża mineralne znajdujące się na zewnątrz budynków zagruntować przy pomocy Okatmos® UG 30 lub Okatmos® DSG, na starych wykładzinach na poziomych powierzchniach położyć Okatmos® UG 30 lub Okatmos® DSG zagruntować i nałożyć szlam uszczelniający Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec lub Servoflex DMS 1K Plus SuperTec.
 
Obróbka
Servolight S1 SuperTec wymieszać z czystą wodą tak, by nie tworzyły się grudki. Po ok. 5 minutach dojrzewania jeszcze raz wymieszać. Jeśli trzeba, należy ustalić lepkość zaprawy poprzez nieznaczne zmienianie ilości dodawanej wody. W razie potrzeby należy skorygować lepkość zaprawy, nieznacznie zmieniając ilość dodawanej wody. Najpierw nałożyć warstwę kontaktową przy pomocy gładkiej strony szpachli zębatej. Następnie przy pomocy odpowiedniej szpachli zębatej [patrz tabela] Servolight S1 SuperTec nałożyć zaprawę na podłoże i w czasie układania nakładany materiał wetrzeć w podłoże i docisnąć. Zależnie od chłonności podłoża /wykładziny można jeszcze dokonać korekt w ciągu ok. 25 minut.

Dane techniczne:

Kolor:

szary

Obszar zastosowania:

obszar wewnętrzny, zewnętrzny** i znajdujący się pod wodą**, na ścianach i posadzkach

Grubość nakładanej warstwy:

max. 15 mm

Temperatura obróbki :

+5°C do +25°C

Odporność na temperaturę:

-20°C do + 80°C

Zużycie wody:

8,0 l/15 kg proszku

Czas dojrzewania ok:

ok. 5 minut (ponownie wymieszać)

Czas obróbki *

ok. 3 godzin

Czas układania *

ok. 30 minut

Nadaje się do chodzenia * / jest dostępne*

po ok. 12 godzinach

GISCODE:

ZP 1 – niska zawartość chromianu zgodnie z TRGS 613

EMICODE:

EC 1 RPlus

Przechowywanie:

w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, ok. 12 miesięcy, w suchych pomieszczeniach
W temp. + 20°C i przy wzgl. wilgotności powietrza wynoszącej 65%.

*

Wyższe temperatury zmniejszają, a niższe temperatury zwiększają odpowiednio te wartości.

** W obszarze zewnętrznym wymagane jest układanie bezpustkowe (metoda kombinowana: buttering-floating).


Narzędzia i orientacyjne zużycie:
Narzędzia i zużycie zgodnie z normą DIN 18 157, część 1
 

Największa długość brzegu płytki:

Głębokość zębów wrębnych szpachlówki:

Zużycie

     

do 50 mm

3 mm (TKB C 3)

ok. 0,7 kg/m2

51-108 mm

4 mm (TKB C 1)

ok. 0,9 kg/m2

109-200 mm

6 mm (TKB C 2)

ok. 1,3 kg/m2

ponad 200 mm

min. 8 mm (TKB C 4 i większa)

ok. 1,8 kg/m2

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia i płytki czyścić wodą.
 
Paletyzacja
54 x 15kg worki papierowe - Kod produktu: 13009, EAN: 4015705130965
 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności propozycje dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Ze względu na różne materiały i warunki stosowania, na które nie mamy wpływu, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, by upewnić się co do przydatności naszych produktów w przypadku zamierzonych metod i celów zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiejkolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania.

 

 


templates/produkty.php