Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Servofix KMF Plus - Elastyczny klej do płytek

  • klasyfikacja C2 TE, według normy EN 12 004
  • klej bardzo wydajny
  • przystosowany do ogrzewania podłogowego
  • nadaje się do klejenia płytek kamionkowych
  • zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
  • elastyczny

 


Właściwości i zakres zastosowania:
Elastyczna, wysoce stabilna, wzbogacona tworzywami sztucznymi, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejąca według normy EN 12 004, klasa C2 TE. Zaprawa służy do klejenia płytek ceramicznych, płyt, płytek kamionkowych, płytek klinkierowych, podłogowych płyt klinkierowych, płytek z naturalnego i sztucznego kamienia, wewnątrz i na zewnątrz, oraz do klejenia płytek gresowych wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się na nośne i stateczne podłoża jak np. beton sezonowany (co najmniej 6 miesięcy), płyty gipsowo-włókniste, płyty gipsowo-kartonowe, ogrzewane jastrychy podłogowe, tynk cementowy i wapienno-cementowy.
Zaprawa nadaje się również do klejenia płyt izolacyjnych i betonu komórkowego.
Servofix KM-F Plus nadaje się również do zastosowania w zbiornikach wody pitnej.
Odnośnie stosowania kleju z poniżej wymienionymi produktami z systemu uszczelniającego istnieje ogólny certyfikat kontroli nadzoru budowlanego z Clausthal-Zellerfeld wydany przez urzędowy zakład kontroli materiałów budowlanych.

 

 

Numer certyfikatu
przy Okamul DF: P-AB 044-03
przy Servoflex DMS 1 K: P-AB 058-03
 
Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi czyste i nośne oraz musi nadawać się do układania płytek. Podczas układania płytek na pracujących podłożach należy wcześniej wykonać szczeliny dylatacyjne.
Wewnątrz chłonne podłoża gruntować stosując Okamul GG lub Okatmos UG 30. Na podłożach z jastrychu anhydrytowego klejenie jest możliwe po 24 godzinach od zagruntowania. Niechłonne podłoża gruntować stosując Okatmos UG 30. Na zewnątrz nie gruntujemy, zamiast gruntu najlepiej nałożyć warstwę kontaktową, odczekać aż się zwiąże i dopiero nanosić zaprawę klejącą.
 
Klejenie
Servofix KM-F Plus wymieszać z czystą wodą, do momentu aż powstanie jednolita masa. Po upływie 5 minut (czas dojrzewania), jeszcze raz zamieszać. Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nanosić na podłoże przy użyciu odpowiedniej szpachli. Przygotowane płytki układać w ciągu 30 minut na warstwie zaprawy, dosunąć i docisnąć. W zależności od chłonności podłoża przyklejone płytki w ciągu 25 minut można jeszcze poprawić.

Dane techniczne:

Kolor:

szary

Zastosowanie:

wewnątrz i na zewnątrz, obszar basenów, na ściany i podłogi**

Grubość warstwy:

max. 5 mm (jako warstwa wyrównująca)

Temperatura robocza:

+5°C do +25°C

Odporność na temperaturę:

-20°C do + 80°C

Zużycie wody:

8,0 l/25 kg (ok. 1,5 l/5 kg)proszku

Czas zużycia*:

ok. 2 godz.

Klejenie płytek*:

ok. 30 minut

Ruch pieszy*:

po ok. 24 godz.

Możliwość spoinowania fug*:

po ok. 24 godz.

Magazynowanie:

w suchych i chłodnych pomieszczeniach, oryginalnie zapakowany, ok. 12 miesięcy

Oznakowanie wg GefStoffV:

Xi- podrażnia

GISCODE:

ZP - 1 mała zawartość chromianu według rozporządzenia TRGS 613

* - Dane przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 65 %,wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
 ** - W obszarze zewnętrznym i wodnym wymagane jest układanie płytek bez pozostawiania pustek powietrznych pomiędzy płytką a podłożem.
 
Narzędzia i orientacyjne zużycie:
Narzędzia i zużycie według normy DIN 18 157, rozdział 1. 

Największa długość brzegu płytki:

Głębokość zębów wrębnych szpachlówki:

Zużycie

     

do 50 mm

3 mm (TKB C 3)

ok. 1,2 kg/m2

51-108 mm

4 mm (TKB C 1)

ok. 1,5 kg/m2

109-200 mm

6 mm (TKB C 2)

ok. 2,3 kg/m2

ponad 200 mm

min. 8 mm (TKB C 4 i większa)

ok. 2,8 kg/m2


Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia i płytki czyścić wodą.
 
Paletyzacja: 
42 x 25kg worek papierowy - Kod produktu: 13009
50 jednostek po 4 x 5 kg na palecie - Kod produktu: 13003
 
Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Służą one jako pomoc dla użytkownika. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku. Zalecamy przeprowadzenie własnych prób.  

 


templates/produkty.php