Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

ServoStar® 3000 Flex weiß - Biały klej do płytek

  • stabilny na pionowych powierzchniach, dobra przyczepność
  • długi czas układania płytek
  • bardzo wydajny
  • zastosowanie: do wewnątrz i na zewnątrz
  • nadaje się również do kamionki szlachetnej i mozaiki szklanej


Opis produktu:
Cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejąca, stabilna na powierzchniach pionowych, odkształcalna, uszlachetniona składnikami z tworzywa sztucznego, służy do klejenia płytek ceramicznych, płyt, kamionki szlachetnej, mozaiki porcelanowej i szklanej, klinkieru, cegły płytkowej i na odporne na przebarwienia płytki z kamienia naturalnego i sztucznego, wewnątrz i na zewnątrz, zgodnie z normą EN 12 004 C2 TE-S1. Zaprawa nadaje się na nośne podłoża cementowe i betonowe, płyty gipsowo-kartonowe, ogrzewane jastrychy, lany asfalt, beton komórkowy, jak również na balkony i tarasy.
Po dodaniu Okamul DZ 18 (proporcje mieszania 2,5 kg Okamul DZ 18 na 25 kg proszku) zaprawa nadaje się do układania mozaiki szklanej np. w basenach i na zewnątrz.
 

Dane techniczne:

Kolor:

biały

Zastosowanie:

wewnętrzne i zewnętrzne ściany i podłogi**

Grubość warstwy:

max. 5 mm (jako warstwa wyrównująca)

Temperatura podłoża:

+5ºC do +25ºC

Odporność na temperaturę:

-20ºC do +80ºC

Zużycie wody ok.:

8,0 l/25 kg proszku

Czas dojrzewania ok.:

5 minut (jeszcze raz zamieszać)

Czas zużycia ok.*

3 godziny

Układanie płytek ok.*

30 minut

Ruch pieszy*/ możliwość spoinowania po ok.*:

24 godzinach

Magazynowanie:

w suchych pomieszczeniach, ok. 12 miesięcy

Oznakowanie według rozporządzenia GefStoffV:

Xi- drażniący

Kod GISCODE:

ZP 1-niska zawartość chromianu według rozporządzenia TRGS 613

*Dane przy 20o C i wilgotności powietrza 65 %, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
 ** Na zewnątrz wymagane jest dokładne nakładanie kleju, bez pozostawiania pustych przestrzeni (pustek powietrznych) pomiędzy płytką a podłożem (metoda Buttering-Floating).
 
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi czyste, nośne, zwarte i równe oraz musi nadawać się do układania płytek. Podczas układania płytek na pracujących podłożach należy wcześniej wykonać szczeliny dylatacyjne.

Wewnątrz: chłonne podłoża gruntować stosując Okamul GG lub Okatmos UG 30. Na podłożach z jastrychu siarczanowo-wapiennego (anhydrytowego) zachować czas schnięcia pomiędzy warstwami, co najmniej 24 godziny. Niechłonne podłoża gruntować stosując Okatmos UG 30.
Na zewnątrz: nałożyć warstwę kontaktową zaprawy klejącej
 
Klejenie:
ServoStar 3000 Flex wymieszać z czystą wodą, do momentu aż powstanie jednolita masa bez grudek. Po upływie 5 minut (czas dojrzewania), jeszcze raz zamieszać. Jeśli konieczne można dodać troszkę wody, w celu stworzenia łatwo rozprowadzającego się materiału Następnie gładką stroną szpachli nałożyć cienką warstwę kontaktową zaprawy i następnie odpowiednią szpachlą (patrz tabela) nakładać zaprawę klejącą na podłoże. Przygotowane płytki układać w ciągu 30 minut na warstwie zaprawy i docisnąć. W zależności od chłonności podłoża przyklejenie płytek w ciągu 10 -20 minut można jeszcze poprawić.
Na płytki z kamienia naturalnego klej nakładać na spód płytki i na podłoże.
 
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia i płytki czyścić wodą.
 
Narzędzia i zużycie:

 

Najdłuższa długość brzegu płytki

 

Głębokość wrębów zębnych pacy

 

Zużycie

do 50mm

3mm (TKB C 3)

około 1,1 kg/m²

od 51 do 108mm

4mm (TKB C 1)

około 1,4 kg/m²

od 109 do 200mm

6mm (TKB C 2)

około 2,1 kg/m²

ponad 200mm

min. 8mm (TKB C 4 i większa)

około 2,7 kg/m²

Zużycie zależy od jakości i budowy podłoża.
 
cement portlandzki (klinkier), dodatki, woda
 
Nie wdychać pyłu. Po kontakcie ze skórą, oczami przemyć i wypłukać wodą. Po połknięciu przepłukać usta. . W razie nie domagań skontaktować się z lekarzem.
Zgodny z Polską Normą: PN-B-10107:1998
B
Xi Drażniący

Określenie rodzaju zagrożenia

R 38 : Drażni skórę
R 41 : Ryzyko poważnego uszkodzenia wzroku

Wskazówki przy pracy
S 2 : Przechowywać poza zasięgiem dzieci
S 22 : Nie wdychać pyłu
S 24 : Unikać zanieczyszczenia skóry
S 26 : W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
S 36/37 : Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice
S 46 : Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

Uwaga:
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

 

 


templates/produkty.php