Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okamul DZ 18 - Dodatek Flex do klejów

  • Produkt ulepszający o wysokiej jakości
  • Stosujemy w celu uzyskania bardzo dobrze klejącego kleju
  • Łatwy w zastosowaniu
  • na podłoża zawilgocone
  • bardzo wysoka siła wiążąca


Właściwości i zakres zastosowania
Bezrozpuszczalnikowa dyspersja na bazie tworzyw sztucznych do ulepszania cienko- i średniowarstwowych cementowych zapraw klejących. W połączeniu Okamul DZ 18 z tradycyjnymi klejami do płytek, jak: Servofix KM-F Plus, ServoStar 3000 Flex i ServoStar 4000 Flex można stworzyć elastyczną, wodoodporną zaprawę klejącą. Tak ulepszone zaprawy klejące nadają się do nakładania na balkonach, tarasach, jastrychach ogrzewanych, elewacjach, na podłożach betonowych, gotowych elementach betonowych. Można nimi kleić płytki ceramiczne na płytach kartonowo-gipsowych, wykonywać posadzki z kamionki szlachetnej, posadzki z wielkoformatowych płyt ceramicznych oraz kleić płyty izolacyjne.  
 

Kolor: biały
Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura podłoża: +5ºC do +25ºC
Oznakowanie według rozporządzenia GefStoffV: bez konieczności oznakowania
Kod GISCODE D 1 według rozporządzenia TRGS 610
Magazynowanie: w suchych warunkach, ok. 12 miesięcy

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża:
Suche lub wilgotne podłoże musi być czyste, nośne, zwarte i równe. Ulepszoną Okamul DZ 18 cienkowarstwową zaprawę klejącą możemy nakładać na podłoża suche lub mokre. Podłoża gipsowe muszą być zasadniczo suche.
 
Sposób stosowania
Okamul DZ 18 rozcieńczyć z odpowiednią ilością wody, a następnie wymieszać z klejem cementowym. Proporcje mieszania zależą od rodzaju kleju i podłoża, na którym zostanie on użyty.
 
Zużycie:
2,5-4,5kg / na 25kg proszku (zużycie zależy od jakości i budowy podłoża)
 
Narzędzia:
Paca lub wałek.
 
Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia czyścić wodą.
 
Palety:
42 kartony w każdym 4 x 2,5kg pojemników z tworzywa sztucznego (Kod: 13038)
 
 Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.  


templates/produkty.php