Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okapox royal - Żywica epoksydowa do spoinowania fug i klej do płytek

  • stabilna na powierzchniach pionowych i poziomych
  • szerokie zastosowanie
  • chemoodporna
  • duża wytrzymałość na obciążenia mechaniczne

 


Właściwości i zakres zastosowania:
Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do spoinowania fug i klejenia płytek ceramicznych , płytek kamiennych na podłożach mineralnych, na płytach wiórowych, na podłożach metalowych (stalowych), na podłożach krytycznych i kwasoodpornych. Okapox royal stosuje się w budownictwie narażonym na lekkie zakwaszenie, w pływalniach, łaźniach leczniczych, w halach produkcyjnych przemysłu spożywczego jak np. mleczarniach, browarach, masarniach itp.

 

Dane techniczne:

Kolor:

301 biały, 302 szary, 300 piaskowy

Zastosowanie:

wewnętrzne i zewnętrzne podłogi i ściany**

Gęstość:

ok. 1,7 g/dm3

Temperatura robocza:

+10°C do +25°C

Odporność na temperaturę:

-20°C do +60°C

Zużycie wody:

ok. 5,0 l/25 kg (ok. 1,0 l/ 5 kg) proszku

Czas zużycia*:

ok. 60 min.

Układanie płytek*:

ok. 50 min.

Możliwość emulgowania*/ końcowego zmywania*:

ok. 50 min

Ruch pieszy*/ możliwość fugowania*:

po ok. 12 godz.

Możliwość obciążania mechanicznego*:

po ok. 3 dniach

Możliwość obciążania chemicznego*:

po ok. 7 dniach

Proporcje mieszania:

5 kg podwójne opakowanie metalowe
4 kg skł. A + 1 kg skł. B
10 kg podwójne opakowanie metalowe
8 kg skł. A + 2 kg skł. B

Magazynowanie:

w suchych pomieszczeniach i dodatniej temperaturze ok. 12 miesięcy

Oznakowanie wg GefStoffV:

składnik A: drażniący, składnik B: żrący

GISCODE:

RE 1

Dane dotyczące ochrony środowiska i zasad bhp:

proszę patrzeć: strony 73-75

 * Dane przy 20°C i wilgotności powietrza 65%, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
   ** W obszarze zewnętrznym wymagane jest układanie płytek bez pozostawiania pustek powietrznych pomiędzy płytką a podłożem.
 
Przygotowanie podłoża
Przy klejeniu płytek podłoże musi być suche, czyste, nośne. Płyty wiórowe muszą być stabilne. W przypadku silnego obciążenia podłoża napierającą wodą, należy podłoże zagruntować stosując grunt epoksydowy Okapox GF.Po fugowaniu brzegi płytek i same płytki należy oczyścić.
 
Wykonanie
Oba składniki A + B wymieszać elektrycznym mieszadłem, do momentu, aż powstanie jednorodna, homogeniczna masa. Następnie mieszaninę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz zamieszać. W przypadku klejenia płytek masę epoksydową nanosić odpowiednią szpachlą (patrz tabela). W przypadku układania płytek na podłożach krytycznych i w obszarze zewnętrznym należy zastosować metodę nakładania Buttering-Floating tzn. nakładać epoksyd na podłoże i powierzchnię montażową płytki.
Podczas fugowania należy szczeliny wypełniać równolegle do ułożonych płytek, a zbierać nadmiar materiału w kierunku poprzecznym. Przy dużych powierzchniach zaleca się stosowanie maszyny wygładzającej np. Hexe 22. Powierzchnie płytek należy czyścić rozcieńczonym w wodzie w stosunku 1:9 produktem Okamul WH używając gąbki lub pacy z gąbki.
Szczeliny w antypoślizgowych posadzkach z płytek ceramicznych należy zamykać stosując pistolet natryskowy. Powstałe na powierzchniach płytek smugi można usunąć najwcześniej po 12 godzinach, ale nie później niż 24 godziny, rozcieńczonym środkiem Okamul WH z wodą w proporcji 1:1.
 
Narzędzia i zużycie
Szpachlówka, gumowa packa lub maszyna wygładzająca z tarczą (np. Hexe 22)

Podczas klejenia:

Największa długość brzegu płytki:

Głębokość zębów wrębnych szpachlówki:

zużycie

     

do 50 mm

3 mm (TKB C 3)

ok. 1,7 kg/m2

51-108 mm

4 mm (TKB C 1)

ok. 2,3 kg/m2

109-200 mm

6 mm (TKB C 2)

ok. 3,4 kg/m2

ponad 200 mm

min. 8 mm (TKB C 4 i większa)

ok. 4,5 kg/m2


Podczas fugowania:

Wymiary płytek:

zużycie (materiał):

   

Płyty 11,5 x 24 x 0,8 cm

ok. 2,0 kg/m2

Płytki 20 x 20 cm

ok. 0,8 kg/m2

Mozaika ceramiczna

ok. 1,1 kg/m2

Czyszczenie
 Narzędzia i płytki czyścić wodą z Okamul WH. 

 


templates/produkty.php