Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okamul WH - Środek czyszczący do żywic epoksydowych

  • Ułatwia proces emulgowania i czyszczenie płytek
  • Ułatwia usuwanie epoksydu z ceramiki
  • Usuwa nalot z epoksydu w ciągu 24 godzin
  • Nadaje się do rozcieńczania wodą

 
 

Usuwanie nalotu z żywicy epoksydowej:
Bez rozcieńczania lub rozcieńczając do max. 1 : 1 z wodą, najwcześniej po upływie 12 godzin po zakończeniu spoinowania nanosić na podłoże przy użyciu pędzla lub gąbki. Wszystkie przylegające powierzchnie dobrze zabezpieczyć. Po upływie 15 minut (czas działania środka) czyścić posadzkę najlepiej przy pomocy białej tarczy pad lub innego podobnego materiału. Po pracy powierzchnię oczyszczoną spłukać.

Jako środek zmywający podczas spoinowania żywicą epoksydową:
Spoinowaną posadzkę fugą Okapox F/K wzgl. Okapox F/K-Boden emulgować wodą do której dodajemy 10 % Okamul WH. Wszystkie przylegające powierzchnie dokładnie zabezpieczyć. Zanieczyszczoną wodę zbierać gąbką, którą należy często płukać. Wodę często zmieniać. Na zakończenie zmyć posadzkę czystą wodą.

Jako rozpuszczalnik resztek kleju i farby:
Bez rozcieńczania nanosić pędzlem Okamul WH na warstwę farby lub kleju. Wszystkie przylegające powierzchnię dokładnie zabezpieczyć. Po upływie 15 minut (czas działania środka) usunąć przy użyciu szpachli resztki kleju i farby. Następnie podłoże zmyć wodą. Przed rozpoczęciem prac zaleca się przeprowadzenie własnych prób.
 

Dane techniczne:
Kolor: czerwonawy
Zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne ściany i podłogi
Gęstość: 1,004 kg/m3
Temperatura podłoża: +10ºC do + 30ºC
Temperatura zapłonu: >91º C
Oznakowanie według rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych GefStoffV: drażniący
Kod GISCODE: S 1 według rozporządzenia TRGS 610
Magazynowanie: w chłodnych pomieszczeniach, ok. 24 miesięcy

Środki ostrożności:
Podczas pracy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Założyć rękawice i okulary ochronne. Zadbać o dobrą wentylację pomieszczenia. Unikać kontaktu Okamul WH z tworzywami sztucznymi.
 
Zużycie
Jako środek usuwający nalot z żywicy epoksydowej: ok. 50-100 g/m2
Jako środek zmywający: ok. 30-60 g/m2
 
Narzędzia
Pędzel, biała tarcza pad, gąbka.
 
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia czyścić wodą.
 
Palety:
96 x 5kg pojemniki z tworzyw sztucznych (Kod: 50002)
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.  


templates/produkty.php