Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okatmos® EG 20 - Grunt Uniwersalny

  • wysoka siła wiązania
  • właściwości aseptyczne 
  • działa higienizująco, zabezpiecza przed powstawaniem nieprzyjemnych zapachów
  • bezrozpuszczalnikowy o bardzo niskiej emisyjności
  • Krótki czas schnięcia


Właściwości i zakres zastosowania:
Wolny od rozpuszczalników, ekologiczny  grunt dyspersyjny, służy do gruntowania podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych, pod masy wyrównujące , kleje dyspersyjne, klej proszkowy do parkietu, na ściany pod farby emulsyjne i tynki gipsowe. Grunt ma właściwości aseptyczne
(uniemożliwia rozwój grzybów i pleśni pod wykładzinami naturalnymi). Bardzo krótki czas schnięcia.

Dane techniczne:
Opakowanie: 10 kg, 1 kg wiaderka z tworzywa sztucznego
Kolor: biały
Zużycie: 0,05 - 0,150 kg /m2
Czas schnięcia: ok. 30 minut na podłożu nienasiąkliwym
ok. 2 godzin na podłożu nasiąkliwym
Przystosowanie do ogrz. podł.: tak
Przyst. pod meble na rolkach: tak
Magazynowanie: mag. w dodatniej temp., ok. 12 miesięcy
GISCODE: D1 wg. rozporządzenia TRGS 610
EMICODE: EC 1 wg. Rozporządzenia GEV

*Dane odnoszą się do temp. 20º C i 65 % wilgot. wzgl.  powietrza. Wyższe temp. i niższa wilgot. skracają, niższe temp. i wyższa wilgot. wydłużają czas reakcji.

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Przed gruntowaniem podłoże przeszlifować i odkurzyć.
 
Gruntowanie
Grunt należy stosować wewnątrz pomieszczeń. Minimalna temperatura podłogi przy gruntowaniu to +16°C i maksymalna wilgotność 65%. Na podłoża nasiąkliwe w zależności od porowatości podłoża grunt Okatmos EG 20 można rozcieńczyć max. w stosunku 1:3 z wodą. W przypadku podłoży bardzo porowatych zalecamy gruntowanie dwukrotne. W przypadku podłoży drewnianych i anhydrytowych wylewanie masy samopoziomującej lub klejenie jest możliwe dopiero po 24 godzinach od zagruntowania. Podłoża nienasiąkliwe typu płytki ceramiczne, lastriko, szczelny beton gruntujemy gruntem nierozcieńczonym.

Gruntowanie podłoży nienasiąkliwych np. typu lastriko
Stare lastrico należy odtłuścić preparatem Okamul GR rozcieńczonym z wodą max. 1:5 w zależności od zabrudzenia. Okamul GR nanosimy za pomocą wałka, zabrudzenia i tłuste plamy praktycznie szorujemy szczotką . Po godzinie podłoże zmywamy i zbieramy nadmiar  środka odtłuszczającego. Po całkowitym wyschnięciu lastriko , podłoże gruntujemy nie rozcieńczonym Okatmos EG20. Po wyschnięciu gruntu nie wcześniej niż po 2 godzinach możemy przystąpić do wylewania masy samopoziomującej. Masa na lastriko powinna mieć ograniczony skurcz liniowy. Po wylaniu masę należy dokładnie „wyjeżować”.
 
Narzędzia:
Wałek z gąbki lub z naturalnej wełny
 
Czyszczenie narzędzi:
Po zakończeniu prac narzędzia czyścić wodą.
 
Paletowanie:
60 x 10kg pojemnik z tworzywa sztucznego (49002)
96 x 5kg pojemnik z tworzywa sztucznego  (49025)
50 kartonów x 12 x 1kg  pojemnik z tworzywa sztucznego (49003)
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.
Przed użyciem koniecznie należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.


templates/wykladziny.php