Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okamul HD 11L - Grunt uniwersalny

  • wolny od rozpuszczalników
  • prądoprzewodzący
  • dyspersyjny
  • na podłoża chłonne

 


Właściwości i zakres zastosowania:
Bez rozpuszczalnikowa prądoprzewodząca dyspersja do tworzenia warstwy prądoprzewodzącej na podłożach chłonnych pod kleje Okamul E 1-L, Okamul T6plus-L, Okamul D 3-L, Okatmos EL 40-L, Okatmos EE 10-L. Przewodzenie zgodnie z normą DIN 51953. 

 

 

Dane techniczne:

Opakowanie:

10 kg pojemniki z tworzywa sztucznego

Kolor:

czarny

Zużycie:

Ok. 100-150 g/m2

Czas schnięcia:

na jastrychach cementowych i betonie: 3-5 godzin
na jastrychach anhydrytowych:24 godziny

Przystosowanie do ogrzewania podłogowego:

tak

Przystosowanie pod meble na rolkach:

tak

Magazynowanie:

magazynować w dodatniej temperaturze, ok. 6 miesięcy

GISCODE:

D 1


Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste i wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. Podłoża z jastrychu anhydrytowego i z płynnego jastrychu anhydrytowego należy bezwzględnie przeszlifować, aż do usunięcia mleczka anhydrytowego.
 
Gruntowanie:
Prądoprzewodzącą dyspersję wiążącą Okamul HD 11-L bez rozcieńczania stosować do gruntowania podłoży lub wylewek mas samopoziomujących Servoplan, Servofix lub Servoalpha Przed użyciem dobrze wymieszać. Grunt prądoprzewodzący nanosimy na podłoże za pomocą wałka. Po wyschnięciu dyspersji wiążącej możliwe jest klejenie wykładzin prądoprzewodzących za pomocą klejów prądoprzewodzących. Po całkowitym wyschnięciu gruntu na każde 30m2 powierzchni należy przykleić do podłoża pasek miedziany o długości 1 m i uziemić go. Przy klejeniu paska miedzianego należy pamiętać, aby pasek miedziany tak przebiegał by wszystkie powierzchnie przewodzenia były nie dalej niż 8 m od paska.
 
Narzędzia:
Wałek, pędzel.
 
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia czyścić wodą, krótko po użyciu.
 
Palety:
60 x 10kg
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. 

 


templates/wykladziny.php