Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Servocret RS - Masa wypełniająca i reperacyjna

  • zastosowanie na wewnątrz i na zewnątrz
  • masa wypełniająca i reperacyjna
  • na bazie cementu uszlachetnionego plastyfikatorami
  • do wyrównywania niecek i ścian basenów


Właściwości i zakres zastosowania:
Masa wypełniająca i reperacyjna na bazie cementu uszlachetnionego plastyfikatorami. Masa ta nadaje się świetnie do wypełnienia i wyrównywania podłoży przygotowanych do dalszych prac wykończeniowych, do wyrównywania schodów, na podłoża betonowe i cementowe, do wypełniania niepracujących dylatacji technologicznych, na zewnątrz i wewnątrz, do wyrównywania niecek i ścian basenów itp. 
 

Dane techniczne:

Opakowanie:

25 kg worki papierowe

Kolor:

Szary proszek

Zużycie:

1,6 kg / m2 przy 1 mm grubości warstwy

Zapotrzebowanie, zużycie wody:

ok. 5 litrów na worek 25 kg

Czas szpachlowania:

ok. 15-20 minut

Ruch pieszy:

po ok. 30 minutach

Klejenie wykładzin:

po ok. 1-1,5 godziny

Przystosowanie do ogrzewania podłogowego:

tak

Przystosowanie pod meble na rolkach:

przystosowany, od 2 mm grubości warstwy

Magazynowanie:

magazynować w suchych warunkach, 6 miesięcy

Grubość warstwy:

Bez ograniczeń

GISCODE:

ZP 1 mała zawartość chromianu wg TRGS 613


Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być mocne, stałe, suche i czyste. W zależności od rodzaju podłoża i jego późniejszej eksploatacji, podłoże należy zagruntować emulsją gruntującą Okatmos EG 20 (tylko wewnątrz) lub gruntem na bazie żywicy epoksydowej Okapox GF.
 
Wyrównywanie podłoży
Servocret RS rozmieszać z wodą w czystym pojemniku za pomocą elektrycznego mieszadła (wiertarki z mieszadłem max. 600 obrotów/min.) do momentu uzyskania jednolitej masy (tak, aby nie było grudek). Czas schnięcia i twardnienia zależy od warunków klimatycznych pomieszczenia i grubości warstwy masy szpachlowej. Podczas schnięcia masy reperacyjnej należy unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. Przy większych grubościach powyżej 5 mm i wielopowierzchniowej pracy do Servocret RS można dodać piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4 - 1,0 mm. Na 25 kg masy Servoplan RS dodajemy 8 kg suchego piasku kwarcowego.
 
Uwaga !
Środek wykazuje odczyn zasadowy. Należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu środek należy zmyć dokładnie wodą.
 
Palety:
42 x 25 kg worki papierowe
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. 

 


templates/wykladziny.php