Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okapox GF-M - Wielofunkcyjna żywica epoksydowa

  • Bezrozpuszczalnikowa i bezwodna
  • Bardzo niska emisyjność
  • Do zamykania pęknięć i fug na jastrychu i betonie
  • Stosowana jako grunt, zatrzymuje wilgoć na podłożach cementowych
  • Środek wiążący dla zapraw epoksydowych

 


Właściwości i zakres zastosowania:
Wielo-funkcjonalna, 2-skladnikowa żywica epoksydowa do zamykania pęknięć i fug na jastrychach i betonie, stosowana również jako środek gruntujący na chłonne i niechłonne podłoża przed położeniem na nie masy szpachlowej lub kleju. Okapox GF-M. zatrzymuje wilgoć na podłożach cementowych i jest środkiem wiążącym dla zapraw epoksydowych.

 

 

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów, olejów.
 
Zastosowanie:

Śrubokrętem lub podobnym narzędziem przebić kilkakrotnie spód górnego opakowania. Składnik B z cala zawartością przelać do pojemnika ze składnikiem A. Zdjąć opróżnione wieczko i intensywnie wymieszać ze sobą oba komponenty używając elektrycznego mieszadła, do momentu aż powstanie jednolita masa.
 
Zamykanie fug i szczelin:
Fugi i spękania musza być suche, czyste i odtłuszczone. Należy je tak powiększyć, aby żywica dokładnie wypełniła wgłębienia. Prostopadle do rysy co 20-30 cm przy użyciu kątówki naciąć na głębokość 2/3 grubości jastrychu spoiny, zagruntować je Okapox GF-M., zamocować igły stalowe lub klamry do odnowy jastrychów. W celu uzyskania przyczepności posypać jeszcze mokrą żywice piaskiem kwarcowym.
 
Gruntowanie:
Okapox GF-M. nanosić równomiernie rolka na podłoże i jeszcze mokry materiał posypać piaskiem kwarcowym.
 
Zatrzymywanie wilgoci:
Na podłożach betonowych max. 7% wilgoci związanej
Na jastrychach cementowych max. 5% wilgoci związanej
 

Dane techniczne:

Zastosowanie:

wewnątrz, na zewnątrz, podłogi

Kolor:

przeźroczysty - żółty

Gęstość:

1,20 g/cm3

Wytrzymałość na ściskanie:

60 N/mm2 40 N/mm2   z piaskiem kwarcowym

Wytrzymałość na zginanie:

35 N/mm2 16 N/mm2   z piaskiem kwarcowym

Wytrzymałość na zerwanie przyczepności:

zerwanie betonu

Zużycie:

300 g/m2 na jedną warstwę gruntu
ok. 400-500 g/m na jedną warstwę uszczelniającą

Temperatura podłoża:

+10ºC do +25ºC

Odporność na temperaturę:

-20ºC do +60ºC

Proporcje mieszania:

750 g pojemnik: 600 g skł. A/ 150 g skł. B

Czas pracy*:

10 minut, 30 minut z domieszką piasku

Przystosowanie do ogrz. podłogowego:

tak

Całkowite utwardzenie:

po ok. 7 dniach

Ruch pieszy/możliwość dalszych prac*:

po ok. 90-120 minut godzinach (produkt zastosowany jako żywica do zamykania fug)
po 12 godzinach (produkt zastosowany jako bariera przed wilgocią i zaprawa epoksydowa)

Magazynowanie:

w dodatniej temperaturze, ok. 12 miesięcy

Opakowanie:

750 g podwójny pojemnik metalowy

Oznakowanie wg Geff StoffV

składnik A: drażniący
składnik B: żrący

GISCODE:

RE 1

EMICODE:

EC 1 R

*Dane przy 20* C i wil. powietrza 65 %, wyższe temp. skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
 
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia czyścić rozpuszczalnikiem Okapox GF-V.
 
Magazynowanie:
Magazynować w dodatniej temperaturze (najlepsza temperatura +20°C), w zamkniętych pojemnikach, ok. 12 miesięcy. W przypadku magazynowania powyżej 12 miesięcy może nastąpić krystalizacja produktu, która łatwo usunąć zanurzając pojemnik w gorącej wodzie o temperaturze +50°C przez 2 godziny.

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.
  

 


templates/wykladziny.php