Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Servofix USP - Masa samopoziomująca od 1mm do 10mm

Właściwości i zakres zastosowania:
Specjalna masa wyrównująca powstała na bazie cementu, wzbogacona o składniki z tworzywa sztucznego. Masa służy do wyrównywania i wygładzania podłoży betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych. Masa Servofix USP stosowana jest pod wykładziny elastyczne i tekstylne oraz parkiet. Servofix USP jest masą samopoziomującą, o ograniczonym skurczu przygotowaną do ruchu pieszego po 2 godzinach i do układania wykładzin po 24 godzinach, do układania parkietu po około 48 godzinach.
Servofix USP może być nakładany za pomocą agregatu pompowego.


Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża:
Podłoże musi być stałe, suche i czyste, wolne od rys i spękań. Ewentualne rysy należy naprawić  żywicą Okapox GF-M. W zależności od rodzaju podłoża i jego późniejszego wykorzystania , podłoże należy zagruntować przy pomocy dyspersji wiążącej Okamul HD 11, środka gruntującego Okatmos EG 20. W przypadku podłoży słabych i zawilgoconych  podłoże należy zagruntować żywicą epoksydową  Okapox GF.
 
Szpachlowanie
Servofix USP rozmieszać z czystą wodą w czystym naczyniu. Mieszać należy mieszadłem elektrycznym, do uzyskania jednorodnej konsystencji – bez grudek (max. 600 obr./min.).
Wymieszaną masę pozostawić na 5 minut i jeszcze raz zamieszać. Wyższa temperatura skraca czas szpachlowania, niższa wydłuża go. W wyniku zastosowania Servofix  powstaje masa wyrównawcza, która przy nakładaniu sama poziomuje się i wygładza. Servofix  można układać przy pomocy kielni lub rakli. Jeżeli chcemy nałożyć drugą warstwę masy wskazane jest , aby po wyschnięciu pierwszej warstwy masy zagruntować ją używając środka gruntującego Okamul HD 11 rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:3 lub Okatmos EG 20 rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:3. W czasie schnięcia podłoża należy unikać nasłonecznienia i przeciągów.

Przy podłożach bardzo nierównych i problemowych np. asfaltobeton , aby zmniejszyć naprężenia w masie zalecamy do wody zarobowej dodać 1 litr Okamul 71 na worek masy.
Resztki niewykorzystanej masy nie wylewamy do kanalizacji.
Zalecana temperatura pracy to +16 C.
 
Uwaga:
Środek reaguje zasadowo, dlatego należy chronić skórę i oczy.
Przy bezpośrednim kontakcie należy płukać dokładnie wodą zanieczyszczone miejsca.

Dane techniczne:

Opakowanie:

25 kg worek papierowy

Kolor:

szary proszek

Zużycie:

ok. 1,5 kg / m2 / mm  grubości warstwy

Zużycie wody / zapotrzebowanie wody:

ok. 6,5 litra na 25 kg masy

Czas wyrównywania:

ok. 20 minut

Ruch pieszy po podłożu (po wylewce):

Po ok. 1-2 godzinach

Możliwość układania wykładzin:

Grubość warstwy     
1 -10 mm                   1 dzień
10-20 mm                  2 dni

Grubość warstwy wyrównawczej:

Od 1 do 10mm (po dodaniu piasku kwarcowego do 20mm) na lany asfalt i płytę OSB do 5mm, pod parkiet od 2mm grubości warstwy

Możliwość układania parkietu Grubość warstwy     
2 -5 mm                   2 dni
5 -7 mm                   3 dni
7 -10 mm                 5 dni

Przystosowanie do ogrzewania podłogowego:

przystosowany

Przystosowanie pod meble na rolkach:

przystosowany od 1 mm grubości warstwy
(wg DIN EN 12 529)

Wytrzymałość na ściskanie 23 N / mm ²
Wytrzymałość na zginanie 6,0 N / mm ²

Magazynowanie

magazynować w dodatniej temperaturze, w suchych
pomieszczeniach / warunkach ok. 6 miesięcy

Oznakowanie według rozporządzenia
GefStoff

Xi - drażniący

EMICODE EC1R wg GEV
GISCODE ZP1 niska zawartość chromianu wg rozporządzenia
TRGS 613

Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia czyścić wodą.
 
Narzędzia:
Gładka kielnia lub rakla
 
Palety:
42 x 25kg worki papierowe 

Kod produktu:
42014
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.
Przed użyciem koniecznie należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

 


templates/wykladziny.php