Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Servofine F 333 - Elastyczna masa wygładzająca i naprawcza

  • Nie wymaga gruntowania podłoża
  • Na różnego rodzaje podłoża: nasiąkliwe i nienasiąkliwe, elastyczne i sztywne
  • Doskonałe własności wygładzające i wypełniające
  • Daje idealnie gładką powierzchnię
  • Szybkowiążąca i szybkoschnąca


Właściwości i zakres zastosowania:
Masa wypełniająca i naprawcza na bazie wysokiej jakości cementu uszlachetniona specjalnymi włóknami nadające jej wysoką elastyczność. Masa ta nadaje się świetnie do wypełnienia i wyrównywania podłoży przygotowanych do dalszych prac wykończeniowych, do wypełnienia dziur, ubytków, nierówności, spadków, do wypełniania niepracujących dylatacji technologicznych, rys, nacięć w podłożu. Do zastosowania na podłoża z resztkami starego kleju, na różnorodne podłoża takie jak: stare płytki, terakota, kamień, podłoża drewniane, cementy, betony.

Dane techniczne:

Opakowanie:

4,75kg worki papierowe

Kolor:

Szary proszek

Zużycie:

1,1 kg / m2 przy  1mm grubości warstwy
około 20 m2­ dla 3mm grubości

Zapotrzebowanie / zużycie wody:

ok. 1,3-1,5 litra / 4,75kg worek

Czas szpachlowania:

ok. 15-20 minut

Ruch pieszy:

po ok. 30 minutach

Klejenie wykładzin:

po ok. 1-1,5 godziny

Przystosowanie do ogrzewania podłogowego:

przystosowany

Przystosowanie pod meble na rolkach:

przystosowany

Magazynowanie:

magazynować w suchych warunkach, 12 miesięcy

Grubość warstwy:

Bez ograniczeń, w jednym cyklu roboczym

12,5mm bez powstawania naprężeń

GISCODE:

ZP 1 mała zawartość chromianu wg TRGS 613

EMICODE

EC 1R wg. GEV

*Dane odnoszą się do temp. 20º C i 65 % wilgot. wzgl. powietrza.
Wyższe temp. i niższa wilgot. skracają, niższe temp. i wyższa wilgot. wydłużają czas reakcji.

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być mocne, stałe, suche i czyste. Usunąć resztki smarów, olejów, tłuszczów, luźnych niezwiązanych resztek podłoża lub innych elementów osłabiających wiązanie produktu z podłożem. W przypadku podłoża z resztkami starego kleju należy sprawdzić czy są całkowicie suche (nie pochłaniają wody) i nie reagują z nowym nakładanym klejem. Podłoża nie trzeba gruntować!
 
Wyrównywanie podłoży
ServoFine F333 wymieszać z czystą chłodną wodą w podanej proporcji, wymieszać mieszadłem elektrycznym nie przekraczając 600 obrotów/min. Wykładać pacą metalowa. W przypadku bardzo cienkiej warstwy pacę mocno docisnąć do podłoża. W przypadku wypełniania ubytków i dziur odpowiednio dociskać pacę aby uzyskać pożądany efekt. Ze względu na brak konieczności gruntowania ServoFine F333 nie ma podanej minimalnej grubości warstwy. Nawet najmniejsza śladowa ilość będzie funkcjonować. Maksymalna grubość warstwy ServoFine F333 w jednym cyklu roboczym wynosi 12,5 mm dla dużych powierzchni. Punkt cięcia dla tego wyrobu wynosi ok. 20 – 30 minut po nałożeniu, a także jest to czas na zastosowanie masy wygładzającej np. Servofix, Servoplan, jeżeli jest to konieczne, na naniesionej warstwie ServoFine F333.
Unikać należy bezpośredniego nasłonecznienia oraz przeciągów w trakcie schnięcia.

Paletowanie
60 x 4 x 4,75kg worki papierowe  (42040)     
 
Uwaga !
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

 


templates/wykladziny.php