Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Servoplan S 111 - Szybkowiążąca masa samopoziomująca

  • Przy niechłonnych podłożach nie jest konieczny grunt
  • Od 1-40 mm grubości warstwy
  • Możliwość szybkiego klejenia na masie wykładzin i płytek
  • Samopoziomująca; bardzo dobrze się rozprowadza
  • Bardzo dobra trwałość końcowa
  • Wewnątrz i na zewnątrz
  • Podłoże użytkowe w pomieszczeniach suchych

 


Właściwości i zakres zastosowania:
Masa na bazie cementu, wzbogacona polimerami, o właściwościach higienizujących.
Do wyrównywania i wygładzania podłoży przygotowanych pod wykładziny do 40 mm grubości warstwy. Stwarza podłoże użytkowe, również dla wózków widłowych, przy grubości od 5 mm. W tym przypadku jako gruntu należy użyć Okapox GF. Podłoża użytkowe w garażach, magazynach, piwnicach itp. należy zabezpieczyć odpowiednią warstwą np. farby. Pod okładzinami ceramicznymi, płytami z kamienia naturalnego tzn. w pomieszczeniach z grupy obciążenia wilgocią np. w łazienkach, kabinach z prysznicem, przy natryskach należy przed nałożeniem masy wykonać warstwę przeciwwilgociową. Servoplan S 111 nadaje się na lany asfalt klasa twardości IC 10.
Na masie można układać maty grzewcze, pamiętając o dodaniu do materiału samopoziomującego
Okamul 71.

 

 

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być stałe, suche i czyste, wolne od rys i spękań. W zależności od rodzaju podłoża i jego późniejszego wykorzystania podłoże należy zagruntować przy pomocy Okamul GG, Okamul HD 11, Okatmos UG 30, Okatmos EG 20, Okapox GF lub Okamul PU-V schnell. Na czyste, wolne od kurzu, nośne, niechłonne podłoża jak np. podłoża z okładziną ceramiczną, lastriko, lany asfalt możemy wylewać masę Servoplan S 111, bez konieczności wcześniejszego nałożenia gruntu. W przypadku słabych i zawilgoconych podłoży należy je przed wylaniem masy zagruntować żywicą epoksydową Okapox GF. Zagruntowane podłoże posypać piaskiem kwarcowym. Stosować metodę pracy na krzyż.
 
Szpachlowanie
Servoplan S 111 rozmieszać z czystą wodą w czystym naczyniu. Mieszać należy mieszadłem
elektrycznym, do uzyskania jednorodnej konsystencji – bez grudek (max. 600 obr. / min.).
Wymieszaną masę pozostawić na 5 minut i jeszcze raz zamieszać.
Servoplan można układać przy pomocy kielni lub rakli. Jeżeli masa ma służyć jako podłoże użytkowe
należy pamiętać o grubości wylewki co najmniej 5 mm. Na lany asfalt nałożyć masę o grubości co
najmniej 10 mm. Jeżeli chcemy nałożyć drugą warstwę masy wskazane jest, aby po wyschnięcia
pierwszej warstwy masy zagruntować ją używając środka gruntującego Okamul HD 11
rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:3 lub Okatmos EG 20 rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:3, lub
środka gruntującego  Okamul GG lub Okatmos UG 30. W czasie schnięcia podłoża należy unikać
nasłonecznienia i przeciągów. W niepewnych wypadkach przeprowadzić próby.
 

Dane techniczne:

Kolor:

szary

Zastosowanie

wewnątrz, na zewnątrz **, podłoga

Grubość warstwy wyrównawczej

od 1 - 40 mm, jako podłoże użytkowe od 5 mm grubości warstwy,
na lanym asfalcie jako podłoże użytkowe od max. 10 mm grubości warstwy

Przystosowana do rolek fotelowych (według normy DIN EN 12 529) tak,  od  1  mm  grubości warstwy

Zużycie ok.

1,6 kg / m2  na 1 mm  grubości warstwy
Temperatura robocza +5ºC do +25ºC (temperatura podłoża)
Zużycie wody / zapotrzebowanie wody ok. 5,5 l  na 25 kg proszku
Czas dojrzewania ok. 5 minut (jeszcze raz zamieszać)
Czas wyrównywania ok. * 20 minut
Ruch pieszy po podłożu (po wylewce)po ok. w zależności od grubości wylewki, 1-2 godzinach
Możliwość układania* - płytki, w zależności od grubości wylewki po ok. 1-2 godzinach
- wykładziny tekstylne, PCV,
wykładziny gumowe po ok. 3-4 godzinach
- okładziny z kamienia naturalnego, linoleum, wykładziny korkowe, parkiet po ok. 12 godzinach
- powłoka malarska, inne powłoki po ok. 24 godzinach
Przystosowana do ogrzewania podłogowego tak
Kod GISCODE ZP – niska zawartość chromianu według rozporządzenia TRGS 613
Kod EMICODE EC R 1 według kodu GEV
Magazynowanie magazynować w dodatniej temperaturze, w suchych pomieszczeniach/warunkach   ok. 6 miesięcy

* Dane przy +20º C i wilgotności powietrza 65%, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
** Na zewnątrz zalecamy nałożenie warstwy uszczelniającej Servoflex DMS 1 K lub  Servoflex DMS 1 K- schnell Super Tec
 
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą.
 
Paletowanie
42 x 25 kg worek papierowy   

Kod produktu
42015
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.
Przed użyciem koniecznie należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

 


templates/wykladziny.php