Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Servoplan S 444 - Wzmocniona włóknami szybkoschnąca masa szpachlowa

  • Na niechłonne podłoża nie stosujemy gruntu
  • Elastyczna i mocna
  • Nadaje się na podłoża drewniane
  • Wzmocniona włóknami
  • Możliwość szybkiego układania wykładzin i płytek
  • Samopoziomująca, bardzo dobra rozlewność


Opis produktu
Masa szpachlowa na bazie cementu, wzmocniona włóknami z dużą zawartością składników polimerowych. Servoplan S 444 schnie szybko, jest bardzo elastyczny i dobrze się rozprowadza. Stosowana do 15 mm grubości warstwy. Pod parkiet wystarczy 3 mm grubości masy, natomiast 5 mm grubości masy tworzy już warstwę użytkową przystosowaną pod wózki widłowe. Servoplan S 444 nadaje się również na lany asfalt, o twardości IC 10 i IC 15, na płytę izolacyjną Okaphone oraz na podłoże z ogrzewaniem podłogowym.
  

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. W zależności od rodzaju podłoża gruntujemy przy zastosowaniu Okamul GG, Okamul HD 11, OkatmosR UG 30, OkatmosR EG 20 lub gruntu epoksydowego Okapox GF. Zużyte resztki farby, kleju i wykładziny usunąć. Posadzkę wyczyścić, fugi zamknąć Oka Cryl lub jeśli to konieczne gruntować Servofix RSG. Na niechłonne, odkurzone i czyste podłoża np. na posadzkę ceramiczną, lastrico, lany asfalt itp. można wylać masę Servoplan S 444 bez wcześniejszego gruntowania podłoża.

Posadzki kamienne i ceramiczne wyczyścić środkiem czyszczącym Okamul GR. Jastrychy siarczano-wapienne, na które nakładamy masę na grubość ponad 10 mm gruntować Okamul PU-V schnell lub Okapox GF. Warstwy cementowe narażone na zawilgocenie lub leżące bezpośrednio na ziemi oraz w przypadku wykonywania bezpośredniego podłoża użytkowego, podłoże zawsze gruntujemy gruntem Okapox GF (metodą "na krzyż") i posypujemy piaskiem kwarcowym. Deski drewniane należy dobrze zamocować, nie mogą się klawiszować.
 
Szpachlowanie
Servoplan S 444 wymieszać z czystą wodą za pomocą elektrycznego mieszadła (max. 600 obrotów/min. do momentu uzyskania jednolitej masy. Wymieszaną masę pozostawić na okres 5 minut i jeszcze raz zamieszać. Masę nakładać gładką szpachlą lub raklą. Jako podłoże użytkowe obowiązuje warstwa o grubości 5 mm, na lanym asfalcie lub podłożach drewnianych warstwa masy powinna mieć grubość co najmniej 10 mm. W przypadku układania płytek i twardych płyt z kamienia naturalnego (odpowiednia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu >5 N/mm2) na podłożu drewnianym zalecamy położyć Okaphone 9 jako warstwę odprężającą? W przypadku budowania warstwy użytkowej mogą powstać lekkie przebarwienia i naloty związane z normalnym procesem schnięcia cementu.

Jeżeli chcemy wylać kolejną warstwę masy należy pamiętać, iż stosujemy metodę "mokre na mokre", kolejną warstwę można nałożyć po upływie czasu po którym możliwy jest ruch pieszy. W przeciwnym wypadku konieczne jest ponowne gruntowanie Okamul GG, Okamil HD 11, Okatmos UG 30 lub Okatmos EG 20. Podczas schnięcia unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. W niepewnych przypadkach przeprowadzić wcześniej próby.

Dane techniczne:

Kolor

szary, z włóknami

Zastosowanie

wewnątrz, na podłogi

Grubość warstwy

od 3 do 15 mm, od 5 mm jako warstwa użytkowa, na lany asfalt , na podłogi drewniane max. 10 mm, na płytę izolacyjną Okaphone max. 5 mm

Przystosowana do rolek fotelowych

tak, od 3 mm grubości warstwy (według normy DIN EN 12 529)

Temperatura podłoża

+5ºC do +25ºC

Zużycie wody ok.

4,4 l/20 kg proszku

Czas dojrzewania ok.

5 minut (jeszcze raz zamieszać)

Czas pracy ok.*

20 minut

Ruch pieszy*

w zależności od grubości warstwy po ok. 1-2 godzinach

Możliwość układania*

płytki w zależności od grubości warstwy po ok. 1-2 godzinach,
wykładziny dywanowe, PCV, wykładziny gumowe po ok. 3-4 godzinach,
płytki z kamienia naturalnego, linoleum, korek, parkiet po ok. 12 godzinach,
farby po ok. 24 godzinach.

Przystosowana do ogrzewania podłogowego:

tak

Oznakowanie według rozporządzenia GefStoffV

Xi - produkt drażniący (zawiera cement portlandzki)

Kod GISCODE:

ZP 1 – mała zawartość chromianu według rozporządzenia TRGS 613

Kod EMICODE:

EC 1 R według kryteriów GEV

Magazynowanie:

w suchych pomieszczeniach, 6 miesięcy

* Dane odnoszą się do temp. 20º C i 65 % wilgot. wzgl.  powietrza. Wyższe temp. i niższa wilgot. skracają, niższe temp. i wyższa wilgot. wydłużają czas reakcji.
 
Zużycie
ok. 1,2 kg/m2 na każdy mm warstwy.
 
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia i maszyny czyścić wodą.
 
Paletyzacja
54 x 20 kg worki papierowe (Kod produktu : 42037)

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. 

 


templates/wykladziny.php