Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okatmos Star 100 - Klej do wykładzin elastycznych z PCV, CV

  • krótki czas odparowania
  • niski poziom emisji
  • uniwersalne zastosowanie
  • do klejenia wykładzin LVT, PVC, kauczuku
  • na ściany i podłogi
  • działanie higienizujące

 

 

Opis poduktu:
Niezawierający rozpuszczalników (zgodnie z TRGS 610), bardzo niskoemisyjny klej dyspersyjny do klejenia homogenicznych i heterogenicznych wykładzin PCW w rolkach i w płytkach oraz wykładzin CV, a także wykładzin gumowych o grubości do 4 mm w rolkach i w płytkach (nie nadaje się do wykładzin specjalnych), oraz wykładzin tekstylnych, wykładzin tekstylnych na spodzie z lateksu, PCW i pianki PUR. Klej Nadaje się również do lekkich okładzin PVC na ścianach o chłonnych tynkach lub płytach g-k. Struktura systemowa Okatmos® Star 100 jest sprawdzona przy użyciu folii izolacyjnej Valutect i spełnia w związku z tym wymagania oczekiwanej gazoszczelności przy renowacji skażonych podłoży.

Higienizujące działanie kleju Okatmos® Star 100 zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

 


Przygotowanie podłoża
Podłoże należy sprawdzić zgodnie z VOB Teil C, DIN 18365 oraz stanem techniki oraz przygotować do ułożenia wykładziny. Podłoża należy przygotować zgodnie z aktualną instrukcją BEB „Ocena i przygotowanie podłoży“ oraz instrukcją TKB-8.

W zależności od rodzaju podłoża, wykładziny i obciążenia należy przygotować podłoże przy użyciu środków gruntujących firmy Kiesel i mas szpachlowych. W przypadku układania paroszczelnych wykładzin podłogowych oraz w przypadku podłoży niechłonnych należy je wyszpachlować na odpowiednią grubość. Przestrzegać instrukcji technicznych używanych produktów.
Stosować produkty zalecane w systemie.

Klejenie
Okatmos® star 100 dobrze wymieszać.
Następnie nanieść klej za pomocą szpachli zębatej na podłoże. Po ok. 5-10 minutach odparowania położyć wykładzinę i starannie ją docisnąć do podłoża na całej powierzchni. Na podłożach niechłonnych można osiągnąć jedynie przyklejenie siłą przyczepności. Wykładziny problematyczne, które po dociśnięciu podnoszą się, docisnąć po ok. 30-60 minutach jeszcze raz. Dopiero 24 godziny po ułożeniu uszczelnić wykładziny. Przestrzegać instrukcji układania wydanej przez producenta wykładziny.

Dane techniczne:

Kolor:

kremowo - biały

Obszar zastosowania:

wewnątrz pomieszczeń

Obciążenie kółkami krzeseł:

nadaje się (wg DIN EN 12 529)

Minimalna temperatura podłogi:

+17oC

Czas odparowania*:

ok. 5-15 minut

Czas układania*:

ok. 40 minut (w zależności od układanej wykładziny wierzchniej)

Obciążalność:

po ok. 24 godzinach

Trwałość końcowa*:

po ok. 72 godzinach

Przystosowanie do ogrzewania podłogowego:

tak

Magazynowanie:

magazynować w dodatniej temperaturze, ok. 12 miesięcy

GISCODE:

D 1 wg TRGS 610

EMICODE:

EC1 wg GEV

* Przy + 20°C i 65% wzgl. wilgotności powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność skracają, zaś niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza wydłużają odpowiednio ten czas.

Zużycie

TKB A2 / TKB A3
Wykładziny gumowe o grubości 2,0 - 4,0 mm rolowane i w płytkach homogeniczne.
Heterogeniczne wykładziny z PCW rolowane i w płytkach.
Wykładziny CV
ok. 280 - 300 g/m²

TKB B1
Wykładziny tekstylne na spodzie lateksowym, PCW i PUR.
ok. 350 - 400 g/m²

Zużycie jest zmierzone na Servoplan S 111.
Zużycie zależy m.in. od właściwości podłoża i może różnić się w zależności od różnych mas szpachlowych, producentów szpachli zębatej i osób układających wykładzinę.


Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą i mydłem od razu po użyciu.

Palety
33 x 15 kg wiadra z tworzywa sztucznego / Numer artykułu: 49073 / EAN: 4015705490731
 
Nie oczekuje się średnio- ani długotrwałej emisji znaczących stężeń lotnych substancji organicznych (VOC) do powietrza. Mimo to podczas stosowania i po zakończeniu stosowania i suszenia należy zadbać o dokładną wentylację.

Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania produktu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie odprowadzać do kanalizacji, ścieków ani gleby. Produkt zawiera izotiazolinony. Informacje dla alergików www.odetchnijspokojnie.pl
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Utylizacja
Produkt nie może przedostać się do wód powierzchniowych, ścieków ani do gleby. Opakowanie oddawać do przetworzenia po całkowitym opróżnieniu. Stwardniałe resztki produktu utylizować z odpadami przemysłowymi podobnymi do domowych. Opakowania z płynnymi resztkami są odpadami specjalnymi.

Skład:
Dyspersja z tworzywa sztucznego, środek zagęszczający, powierzchniowo czynny, przeciw pieniący i konserwujący, derywaty żywicy kalafoniowej, włókna, wypełniacze mineralne, woda.

Powyższe dane, w szczególności propozycje dotyczące zastosowania naszych produktów, oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych materiałów oraz niezależnych od nas czynników zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasze produkty nadają się do danej metody i celu. Zarówno niniejsze wskazówki, jak i doradztwo ustne nie stanowią podstawy do odpowiedzialności, chyba że zarzucany jest nam zamiar lub rażące niedbalstwo. Wraz z pojawieniem się tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.
Stan: 21.06.2016/lo

 


templates/wykladziny.php