Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

NASZE PRODUKTY

Jako lider na rynku chemii związanej z układaniem parkietu i wykładzin, zapraszamy do zapoznania z naszą szeroką ofertą.

Okapox GF - Dwuskładnikowy grunt epoksydowy

  • bezrozpuszczalnikowy i bezwodny
  • odpowiedni na trudne i słabe podłoża
  • jako grunt pod ServoArt CeFlo
  • na podłoża zawilgocone
  • bardzo wysoka siła wiążąca


Właściwości i zakres zastosowania
Wolny od rozpuszczalników, dwuskładnikowy, bezwodny, niskoemisyjny grunt na bazie żywic epoksydowych, służy do gruntowania podłoży chłonnych i nie chłonnych, pod masy wyrównujące, klej poliuretanowy, klej proszkowy. Charakteryzuje się wysoką elastycznością i siłą wiążącą, odpornością na ściskanie i ścieranie, a także odpornością na działanie wody, zasad, kwasów i soli.

 

Okapox GF stosujemy jako warstwę przeciwwilgociową, zatrzymującą wilgoć związaną na podłożach cementowych przed ułożeniem na nich wykładzin elastycznych, tekstylnych lub parkietu.
Właściwości i zakres zastosowania chroni wrażliwe na zawilgocenia przed wodą opadową podłoża jak np. jastrychy siarczano-wapienne. Służy jako środek wiążący do zaprawy epoksydowej.
Okapox GF nałożony na grubość 0,5mm (zużycie ok. 500 g/m2)służy jako warstwa chroniąca podłoże przed niewidoczną dla ludzkiego oka parą, uchodzącą z zawilgoconego podłoża lub podłoża z wilgocią związaną.
Grunt stanowi barierę dla wilgoci do 4,5 % CM. Wzmacnia słabe podłoże. Stosowany pod duże obciążenia.  
 

Dane techniczne:
Kolor: przeźroczysto-żółty
Zastosowanie: wewnątrz, na zewnątrz, na ściany i podłogi
Gęstość 1,20 g/cm3
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 60 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: ok. 35 N/mm2
Wytrzymałość na zerwanie : zerwanie betonu
Temperatura podłoża: +10 C do +25C
Odporność na temperaturę: -20 C do +60 C
Proporcje mieszania: 7kg pojemnik:
5,0kg komponent A/ 2,0 kg komponent B

3,5kg pojemnik:
2,5kg komponent A/ 1,0 kg komponent B
Zużycie piasku ok.: 2,5kg/m2.(ziarnistość 0,6-1,2 mm)
Zużycie piasku w systemie Okamul PU-FCA ok.: 2,5kg/m2.(.(ziarnistość 0,2-0,7 mm)
Czas pracy ok.*: 30-40 minut
30 minut przy dodaniu przyspieszacza Okapox-Beschleuniger
Przystosowany do ogrzewania podłogowego: tak
Całkowite utwardzenie po ok.*: 7 dniach
po dodaniu przyspieszacza Okapox -Beschleinuger po ok. 3 dniach
Ruch pieszy/Możliwość dalszych prac po ok. *: 12 godzinach
po dodaniu przyspieszacza Okapox -Beschleinuger po ok. 3,5-4 godzinach
Oznakowanie według rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych GefStoffV komponent A: drażniący
komponent B: żrący
Kod GISCODE: RE 1 według rozporządzenia TRGS 610
Kod EMICODE: EC 1 R według kryteriów GEV
Magazynowanie ok.: 12 miesięcy suchych pomieszczeniach, temperatura magazynowania + 10o C + 20o C

*Dane odnoszą się do temp. 20o C i 65 % wilgot. wzgl. powietrza. Wyższe temp. i niższa wilgot. skracają, niższe temp. i wyższa wilgot. wydłużają czas reakcji.

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża:
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów, olejów.
Zabrudzenia lub oddzielające się warstwy podłoża należy usunąć przy użyciu szliferki i szczotki. Podłoże z jastrychu anhydrytowego i z płynnego jastrychu anhydrytowego należy bezwzględnie szlifować aż do usunięcia mleczka anhydrytowego. Wypolerowane, wygładzone podłoża z płytek i kamienia sztucznego szlifować i oczyścić. Beton próżniowy śrutować. Powierzchnie tak oczyszczone należy jeszcze odkurzyć. Minimalna temp. podłoża 10 stopni C.
 
Gruntowanie
Śrubokrętem lub podobnym narzędziem przebić kilkakrotnie spód górnego opakowania. Składnik B z całą zawartością przelać do pojemnika ze składnikiem A. Zdjąć opróżnione wieczko i intensywnie wymieszać ze sobą oba komponenty używając elektrycznego mieszadła.

Jako grunt przed nałożeniem mas szpachlowych i dalszymi pracami wykończeniowymi lub przed nałożeniem ServoArtR CeFlo: Okapox GF nanosić równomiernie na podłoże przy użyciu rolki ze skóry jagnięcej lub pacy TKB B1. Bezpośrednio po wyschnięciu warstwy (w ciągu 48 godzin) nakładamy warstwę gruntu OkatmosR EG 20 (OkatmosR UG 30).

Jako grunt przed nałożeniem mas szpachlowych i dalszymi pracami wykończeniowymi lub jako warstwa uszczelniająca w systemie Okamul PU-FCA: Bezpośrednio po wniknięciu pierwszej warstwy Okapox GF, nakładamy kolejną warstwę gruntu (zużycie ok. 300 g/m2). Jeszcze mokrą warstwę gruntu posypujemy piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,6-1,2 mm.(grunt stosowany w systemie uszczelniającym Okamul PU-FCA posypać piaskiem o uziarnieniu 0,2-0,7 mm)

Okapox GF stosujemy jako warstwę izolacyjną, zatrzymującą do max. 7,0% CM wilgoci w przypadku betonu i 5,0 % CM na jastrychach cementowych.

Jako zaprawa epoksydowa:
Okapox GF wymieszać do momentu aż powstanie jednolita masa. Na 1kg Okapox GF dodać 6kg piasku kwarcowego (uziarnienie 0,6-1,2mm). 3,5kg Okapox GF w celu skrócenia reakcji od 3,5 do 4 godzin zmieszać ze specjalnym przyspieszaczem Okapox Beschleuniger (200 ml).
 
Zużycie:
ok. 200-300 g/m2 jako grunt
ok. 400-500 g/m2 jako warstwa przeciwwilgociowa
 
Narzędzia:
Wałek z naturalnej wełny.
 
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia czyścić rozpuszczalnikiem np. spirytus.
 
Palety:
45 x 7kg podwójny pojemnik z metalu (Kod: 48038)
60 x 3,5kg podwójny pojemnik metalowy (Kod: 48039)
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

 


templates/parkiet.php