Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

NASZE PRODUKTY

Jako lider na rynku chemii związanej z układaniem parkietu i wykładzin, zapraszamy do zapoznania z naszą szeroką ofertą.

Okamul PU-V schnell - Szybkoschnacy grunt jednoskladnikowy

 • na chłonne i niechłonne podłoża
 • szybkoschnący
 • bezrozpuszczalnikowy i niskoemisyjny
 • bardzo wysoka siła wiążąca
 • szybkoschnący na jastrychach siarczano-wapiennych

 

Właściwości i zakres zastosowania
Szybkoschnący, niskoemisyjny grunt jednoskładnikowy na bazie poliuretanu do gruntowania chłonnych i niechłonnych podłoży przed nałożeniem mas szpachlowych lub położeniem okładzin.

 

Grunt nadaje się:

 • na nośne podłoża przed ułożeniem płytek lub okładzin z kamienia naturalnego
 • do wzmocnienia istniejącego, słabego podłoża z jastrychu
 • jako środek zatrzymujący wilgoć związaną w podłożu do max. 4,0 CM-% przed ułożeniem na nim wykładzin elastycznych lub dywanowych
 • jako grunt przed ułożeniem parkietu na kleju Bakit PU-P lub Bakit EK oraz przed ułożeniem płytek ceramicznych lub kamienia naturalnego na kleju Okamul PU-K
 • jako grunt na podłożu krytycznym z resztkami zużytej masy szpachlowej lub z resztkami kleju (np. na bazie ługu posiarczynowego)
 • jako warstwa chroniąca wrażliwe na zawilgocenie podłoża np. jastrychy siarczano-wapienne, płyty wiórowe, płyty OSB, płyty gipsowe
 • jako grunt pod masy szpachlowe Servoplan, Servofix (Servoalpha ale tylko pod wykładziny elastyczne i dywanowe) ale tylko w połączeniu z gruntami Okatmos EG 20/Okatmos UG 30.


Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża:
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów, wytrzymałe na obciążenia. Przed rozprowadzeniem środka gruntującego należy usunąć luźne warstwy nie trzymające się podłoża. Podłoża z jastrychu anhydrytowego i z płynnego jastrychu anhydrytowego należy bezwzględnie szlifować aż do usunięcia mleczka anhydrytowego.
 
Gruntowanie:
Środek gruntujący Okamul PU-V schnell pozostawić na parę minut w temperaturze pokojowej. Przed użyciem materiał dokładnie zamieszać. Nakładać równomiernie i systematycznie na podłoże przy użyciu wałka lub rolki. Unikać tworzenia się kałuż i zbyt grubych warstw. Po upływie 48 godzin (całkowite utwardzenie gruntu) nałożyć Okatmos EG 20/Okatmos UG 30 w celu zwiększenia przyczepności lub kolejną warstwę Okamul PU-V schnell. Jeszcze świeżą warstwę gruntu posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3-0,8 mm. Zanim rozpocznie się nakładanie mas z grupy Servoplan  należy usunąć nadmiar piasku na całkowicie utwardzonej  warstwie gruntu. W zależności od zastosowania produktu proszę przestrzegać następujących wskazówek:

1.  jedną warstwę gruntu Okamul PU-V schnell nakładamy w ciągu 48 godzin na niechłonnych podłożach przy układaniu płytek ceramicznych lub płyt z kamienia naturalnego (grubość warstwy kleju do 5 mm)

2. dwie lub więcej warstw Okamul PU-V schnell nakładamy na chłonne podłoża, w celu zwiększenia przyczepności posypujemy piaskiem kwarcowym. Grunt może być użyty jako środek zatrzymujący wilgoć przed ułożeniem wykładzin elastycznych lub dywanowych najlepiej w połączeniu z gruntami Okatmos EG 20/Okatmos UG 30

Wilgoć związana w podłożu:
2-3 CM-% = dwie warstwy
3-4 CM-% = trzy warstwy

Dane techniczne:

Kolor:

brązowy, przeźroczysty

Zastosowanie:

wewnątrz, ściany i podłogi

Średnie zużycie:

100-150 g/m2 jako grunt

300-350 g/m2 jako środek zatrzymujący wilgoć

Temperatura podłoża:

+15º C

Średni czas schnięcia*:

50 minut

Przystosowanie pod ogrzewanie podłogowe:

tak

GISCODE:

RU 1 wg normy TRGS 610

EMICODE:

EC 1 R wg normy GEV

Magazynowanie:

w suchych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu, ok. 12 miesięcy

*Przy temp. + 20º C i względnej wilgotności powietrza 65 %. Wyższe temperatury i niska względna wilgotność powietrza skraca, a niższa temperatura i wysoka względna wilgotność powietrza wydłuża czas reakcji.
 
Zużycie
ok. 100-150 g/m2 jako grunt
ok. 300-350 g/m2 jako warstwa zatrzymująca wilgoć
 
Paletowanie
3 kg pojemnik z tworzywa sztucznego (Kod produktu : 60070)
11 kg pojemnik z tworzywa sztucznego (Kod produktu : 60077)
 
Narzędzia
Walek lub rolka.
 
Czyszczenie narzędzi 
Narzędzia czyścić etanolem lub rozcieńczonym środkiem czyszczącym Bakit RT.
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

 


templates/parkiet.php