Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

NASZE PRODUKTY

Jako lider na rynku chemii związanej z układaniem parkietu i wykładzin, zapraszamy do zapoznania z naszą szeroką ofertą.

Servocret RS-N - Reparacyjno-wyrównująca zaprawa szpachlowa

  • Do naprawy schodów, ścian, podestów, wewnątrz i na zewnątrz, do wyrównywania niecek i ścian basenów
  • Stabilna na powierzchniach pionowych, na ściany i podłoża
  • Do wyrównywania nierówności na podłożach do 50 mm grubości warstwy
  • Nadaje się pod płytki i kamień naturalny
  • Do naprawy tynku, podłoży betonowych


Opis produktu
Produkt na bazie cementu, z dodatkiem polimerów, wewnątrz i na zewnątrz. Zaprawa służy do wypełniania dziur, pęknięć, wyrównywania schodów, podestów, pochylni na jastrychach cementowych, siarczano-wapiennych, podłożach betonowych, powierzchniach sufitu , podwalinach z surowego betonu, jak również na balkony pod płytki lub kamień naturalny. Zaprawą można kleić pokryte cementem elementy łączące z tworzywa piankowego.

Servocret RS-N jest normalnie wiążącą się zaprawą, odporna na wodę, mróz i zróżnicowane warunki klimatyczne. Po stwardnieniu zaprawa wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie.  


Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od tłuszczów, olejów, kurzu, starych elementów i resztek zaprawy cementowej. W zabudowie wewnętrznej chłonne podłoża zagruntować stosując Okamul GG lub Okatmos UG 30, natomiast niechłonne podłoża stosując Okatmos UG 30 lub Okamul PU-V schnell. W zabudowie zewnętrznej podłoża należy zwilżyć, stosując rozpuszczony z wodą Okatmos UG 30 lub Okamul 71 proporcje mieszania 1:10. Wykonać warstwę kontaktową i natychmiast rozpocząć dalsze prace szpachlowe.

Szpachlowanie
Servocret RS-N wymieszać z czystą wodą przy użyciu elektrycznego mieszadła (max. 600 obrotów/min.) do momentu uzyskania jednolitej masy. Masę nakładać przy pomocy kielni lub pacy, wyrównać, ściągnąć nadmiar. Wymodelować powierzchnię zwilżoną pacą.
Na podłoże wyszpachlowane reperacyjną zaprawą szpachlową Servocret RS-N i po jej stwardnieniu można nałożyć warstwę Servofix lub Servoplan (w zabudowie wewnętrznej) oraz przykleić na nią płytki ceramiczne lub kamienne.

Zaprawa nadaje się do pompowania. Można zastosować oryginalne, niemieckie maszyny do pompowania typu Fabrikat, Inotec, Putzmeister itp.
Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Przy wyższych temperaturach świeżą warstwę zaprawy można chronić przykrywając ją folią.

Dane techniczne:
Kolor: szary
Zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne ściany i podłogi, baseny, zbiorniki na wodę
Grubość warstwy: 2 mm- 50 mm
Temperatura podłoża: +5º C do +25º C
Zużycie wody ok.: 3,5 l/ 25 kg proszku
Czas pracy ok.*: 50-60 minut
Ruch pieszy możliwy/Możliwość dalszych prac po ok.*: 3 godzinach
Możliwość obciążania po ok. *: 48 godzinach
Oznakowanie według zarządzenia o materiałach niebezpiecznych GefStoffV Xi- drażniący
Kod GISCODE: ZP 1- mała zawartość chromianu według rozporządzenia TRGS 613 `q
Magazynowanie: w suchych warunkach, ok. 6 miesięcy

*Dane odnoszą się do temp. 20o C i 65 % wilgot. wzgl. powietrza. Wyższe temp. i niższa wilgot. skracają, niższe temp. i wyższa wilgot. wydłużają czas reakcji.
 
Zużycie:
1,6 g/m2 na każdy mm warstwy
 
Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia czyścić wodą.
 
Paletyzacja:
42 x 25kg worki papierowe (Kod produktu: 11030)
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. 


templates/parkiet.php