Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

NASZE PRODUKTY

Jako lider na rynku chemii związanej z układaniem parkietu i wykładzin, zapraszamy do zapoznania z naszą szeroką ofertą.

Bakit EK Neu - Elastyczny klej do parkietu i laminatu

  • Bez rozpuszczalnikowy, bez silikonowy i bez zawartości izocyjanianów
  • Jednoskładnikowy
  • Gotowy do użycia
  • Elastycznie twardniejący
  • Uniwersalne zastosowanie
  • Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym

 

 

 

Właściwości i zakres zastosowania:
Klej jednoskładnikowy do elastycznego klejenia parkietu i laminatu (zalecamy skontaktować się z producentem laminatu, przed jego ułożeniem). Nadaje się do klejenia mozaiki, parkietu tradycyjnego(deszczułkowego) od 16 mm grubości deszczułki, łączonych na pióro-wpust, listewek do układania pionowego 10-23 mm, kostki drewnianej RE (wg normy DIN 68 702) o maksymalnej wysokości boku kostki 50 mm, parkietu gotowego 2-, 3- i wielowarstwowego w płytkach i deskach, grubych desek parkietowych od 15 mm grubości, do 270 cm długości.

W przypadku klejenia drewna egzotycznego proszę skontaktować się z naszym działem technicznym.
Zalecane podłoża to: jastrych cementowy, płynny jastrych anhydrytowy (siarczano-wapienny), płyty wiórowe typu V 100 E 1, płyty OSB, nowy asfalt lany oraz naprawione, wyszpachlowane odpowiednią masą podłoża. Bakit EK neu można stosować na niezagruntowanych wcześniej podłożach.
 
Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. Stare podłoża, podłoża wyszpachlowane i podłoża z resztkami kleju należy sprawdzić pod względem nośności i wytrzymałości. Wszystkie rodzaje podłoży należy zagruntować środkiem gruntującym Okamul PU-V schnell, wylać odpowiednią masę, na grubość co najmniej 3 mm i w ciągu kolejnych 48 godzin kleić odpowiednią wykładzinę parkietową.
Płynne jastrychy anhydrytowe, klasa twardości IC 10 oraz IC 15, podłoża, na których znajdują się resztki zużytego kleju gruntować Okamul PU-V schnell. Chłonne podłoża, jak np. jastrych cementowy, płynny jastrych anhydrytowy gruntować Bakit PV-Universal.

Proszę przestrzegać zaleceń naszego działu technicznego dotyczących prawidłowego przygotowania podłoża i wykonania dalszych prac.
 
Klejenie:
Zdjąć wieczko wiaderka, ściągnąć folię, ewentualnie usunąć zaschnięte resztki kleju. Bakit EK neu nanosić na podłoże przy użyciu odpowiedniej szpachli. Na przygotowane podłoże nanosimy taką ilość kleju, aby wystarczyła do przyklejenia parkietu w czasie ok.40 minut. Parkiet należy równomiernie ułożyć, docisnąć i dobrze zamocować. Należy zwrócić uwagę na cało powierzchniowe pokrycie spodu parkietu. Plamy z kleju na parkiecie natychmiast usunąć np. woskiem do pastowania, polecamy Bakit RT. Przestrzegać zaleceń producentów parkietu, wzgl. laminatu.
 

Dane techniczne:

Kolor:

beżowy,

Temperatura podłoża:

+15º C

Zużycie:

szpachla TKB B 3: ok. 700-900 g/m2
szpachla TKB B 6: ok. 900-1000 g/m2
szpachla TKB B 15; ok. 1000-1200 g/m2

Przystosowanie do ogrzewania podłogowego:

tak

Czas wstępnego odparowania kleju*:

nie istnieje

Czas pracy*:

ok. 30 minut

Możliwość szlifowania*:

najwcześniej po 48 godzinach, w przypadku podłoży niechłonnych po ok. 4 dniach

Możliwość obciążania*:

po ok. 48 godzinach

Magazynowanie:

w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, ok. 6 miesięcy

Oznakowanie wg GefStoffV

nie podlega obowiązkowi oznakowania

GISCODE:

niezakwalifikowany

* Przy temp. + 20 stopniach C i względnej wilgotności powietrza 65 %. Wyższe temperatury i niska względna wilgotność powietrza skraca, a niższa temperatura i wysoka względna wilgotność powietrza wydłuża czas reakcji.

Narzędzia:
TKB B3 mozaika parkietowa
TKB B6 parkiet lamelowy, parkiet gotowy klepka do 60 cm, 10 mm parkiet masywny
TKB B15 parkiet deszczułkowy 22 mm łączony na pióro-wpust, kostka drewniana RE (wg normy DIN 68 702), grube deski parkietowe, laminat, panele
 
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia czyścic Bakit VP.
 
Opakowanie:
17 kg pojemnik metalowy.
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. 

 


templates/parkiet.php