Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

OkaMulti Kleber K 30 - Multifunkcjonalny klej dyspersyjny

Wolny od rozpuszczalników, klej dyspersyjny do klejenia wykładzin PCV,  tekstylnych, wykładzin CV, linoleum, wykładzin filcowych. OkaMulti K 30 charakteryzuje się wysoką początkową i końcową siłą klejenia. Może być nanoszony za pomocą spryskiwaczy.
 

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Bardzo nisko emisyjny
  • Wysoka początkowa i końcowa siła klejenia
  • Przeznaczony do rolek fotelowych
  • Przystosowany do ogrzewania podłogowego
     


 
 

Dane techniczne:
Kolor: kremowo-biały
Temperatura podłoża, co najmniej +17ºC
Przeznaczony do rolek fotelowych tak, według normy DIN EN 12529
Czas wstępnego odparowania ok.* 10-15 minut
Czas układania ok. * 30 minut
Możliwość obciążania po ok. * 24 godzinach
Całkowite utwardzenie po ok. * 72 godzinach
Przystosowany do ogrzewania podłogowego tak
Kod GISCODE D 1 według rozporządzenia TRGS 610
Kod EMICODE EC 1 według kryteriów GEV
Magazynowanie: w suchych i ciepłych  pomieszczeniach, ok. 12 miesięcy

*Dane przy 23º C i wilgotności powietrza 50 %, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
 

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Proszę zwrócić uwagę: Klej nie nadaje się do klejenia wykładzin tekstylnych ze spodem PUR.

Klejenie:
Przed użyciem OkaMulti K 30 klej w wiaderku dobrze wymieszać. Nanosić na podłoże za pomocą pacy. Po okresie wstępnego odparowania  kleju ok. 10 - 15 minut (w zależności od chłonności podłoża i warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy wykładzinę i starannie ją układamy, dociskając do podłoża. Po ok. 30-50 minutach jeszcze raz ją dociskamy  na całej powierzchni, najlepiej przy  pomocy walca. Najwcześniej po upływie 24 godzin spawamy, względnie zgrzewamy ułożoną wykładzinę.
Proszę przestrzegać wskazówek producenta wykładziny.


Zagrożenie, środki ochrony i ostrożności
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może powodować uczulenie poprzez narażenie drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody i mydłem.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz , niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Zużycie
według TKB: B1
- wykładziny tekstylne, linoleum - ok.400g/m2
- wykładziny PCV na włóknie poliestrowym - ok.400g/m2

według TKB: A2
- wykładziny PCV/CV o gładkim szlifowanym spodzie - ok.300-350g/m2

 
Paletowanie
33 x 12 kg wiaderka z tworzywa sztucznego (Kod produktu : 48037)
 
Narzędzia
Wałek lub rolka.
 
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą
 
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.


templates/wykladziny.php