Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Servoplan E500 - Jastrych cementowy szybkoschnący

  • Ruch pieszy możliwy po ok. 3 godzinach
  • Klejenie wykładzin możliwe po upływie 1 dnia
  • Minimalna wytrzymałość
  • Do wzmocnienia podłoża z jastrychu cementowego
  • Do wyrównywania i poziomowania jastrychów na powłoce antyadhezyjnej (folia, papa bitumiczna)
  • Do tworzenia jastrychów nie związanych z podłożem np. na styropianie (podłogi pływające)
  • Wewnątrz, na zewnątrz, w obszarze stale zawilgoconym


Właściwości i zakres zastosowania
Servoplan E 500 jest zmodyfikowaną zaprawą cementowa służącą do tworzenia szybkoschnącego jastrychu cementowego. Ruch pieszy jest możliwy już po 3 godzinach a klejenie wykładzin po jednym dniu; <=2,0 CM- % wilgotności podłoża mierzone metodą CM. Jastrych osiąga według normy DIN 18 560 minimalną wytrzymałość mechaniczną już po 24 godzinach.

Servoplan E 500 należy wymieszać z piaskiem  o uziarnieniu 0,4 - 1 mm w stosunku 1:4 i z wodą, aż powstanie plastyczna zaprawa. Servoplan E 500 używany jest w obszarze wewnętrznym do wzmocnienia podłoża z jastrychu cementowego, do wyrównywania i poziomowania jastrychów na powłoce antyadhezyjnej - folia, do tworzenia jastrychów nie związanych z podłożem np. na styropianie. Servoplan E 500 jest zaprawą szybko twardniejącą i szybko schnącą. W obszarze stale zawilgoconym należy przed wylaniem jastrychu nałożyć warstwę uszczelniającą Servoflex DMS 1K  Plus SuperTec lub Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec.

Przygotowanie podłoża
Zebrać informacje na temat szczelin roboczych w jastrychu. Szczelin dylatacyjnych nie zamykać i nie uszkadzać. Zbiegające się krawędzie jastrychu lub innych elementów konstrukcyjnych połączyć prętami stalowymi. W przypadku zastosowania jastrychu nie związanego z podłożem, nałożyć grunt Okamul 71, rozpuszczony z wodą, w proporcji od 1:3 do 1:4. Następnie tak przygotowany preparat gruntowy wymieszać z zaprawą Servoplan E 500 do momentu, aż powstanie wilgotny szlam. Szlam nakładamy na zagruntowane wcześniej podłoże, metodą mokre na mokre. Na tak przygotowane podłoże wylewać jastrych cementowy szybkoschnący Servoplan E 500.

Servoplan E 500 zaprawa drenażowa
Podłoże przygotowane na balkony lub tarasy musi wykazywać spadek co najmniej 1,5%.  Wykonać odpowiednią izolację balkonu lub tarasu przy zastosowaniu naszych preparatów Servoflex DMS 1K Plus SuperTec lub Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec.
Servoplan E 500 nadaje się jako zaprawa drenażowa. Poziomowe odprowadzenie wody na danym podłożu można znacznie poprawić stosując izolacyjną, antykapilarną matę drenażową (proszę przestrzegać wskazówek producenta mat).

Wykonanie jastrychu
Do mieszania zaprawy używamy typowego mieszalnika jastrychu (betoniarki).
Servoplan E 500 wymieszać z piaskiem i wodą, do momentu uzyskania elastycznej zaprawy jastrychowej. Nie dodawać żadnych innych składników do podanych proporcji.

Proporcje do mieszania (100 litrowy mieszalnik)    
Jastrych cementowy szybkoschnący: 20 kg Servoplan E 500 (1 worek) + 80 kg piasku, uziarnienie 0-8 mm (12 łopat) + 8,0 litrów wody w zależności od wilgotności piasku.

Zaprawa drenażowa: 20 kg Servoplan E 500 (1 worek) + 100 kg żwiru/żwirku, uziarnienie 2-5 mm, 2-8 mm lub 4-8 mm (15 łopat) + 8,0 litrów wody, w zależności od wilgotności żwiru/żwirku

Proporcje do mieszania (220 litrowy mieszalnik, np. oryginalna niemiecka maszyna do pompowania Putzmeister Mixocred)
Jastrych cementowy szybkoschnący: 60 kg Servoplan E 500 (3 worki) + 240 kg piasku, uziarnienie 0-8 mm (36 łopat) + 24 litrów wody w zależności od wilgotności piasku.
Zaprawa drenażowa: 40 kg Servoplan E 500 (2 worki) + 200 kg żwiru/żwirku, uziarnienie 2-5 mm, 2-8 mm lub 4-8 mm (30 łopat) + 16 litrów wody, w zależności od wilgotności żwiru/żwirku

W przypadku przerwania pracy betoniarkę i pompę należy natychmiast wyczyścić.
Podczas schnięcia narzędzi unikać bezpośredniego nasłonecznia i przeciągów.

Zastosowanie, jeśli istnieją podłoża z ogrzewaniem podłogowym
Servoplan E 500
nadaje się również do tworzenia jastrychu "pływającego" na ogrzewaniu podłogowym. Podłoże wyłożone Servoplanem E 500 może być nagrzane dopiero po 3 dniach od nałożenia zaprawy. Pierwsze nagrzanie powinno być przy temperaturze początkowej +25ºC i trwać przez 3 dni. Następnie ustawić temperaturę (max. 55ºC) i ogrzewać przez 4 dni. W czasie trwania nagrzewania podłoża, pomieszczenia należy wietrzyć.

Podłoże z jastrychu cementowego Servoplan E 500 może być nagrzane do temperatury +55ºC.
Przy temperaturze poniżej +20ºC możliwe są opóźnienia podczas wiązania zaprawy cementowej.

Zastosowanie jako zaprawa drenażowa
 

Do zaprawy oprócz wody, dodać żwir/żwirek, uziarnienie 2-5 mm, 2-8 mm lub
4-8 mm. Wymieszać w betoniarce, do momentu, aż powstanie zaprawa o konsystencji wilgotnej ziemi. Uziarnienie żwiru/żwirku zależy od wymaganej grubości zaprawy drenażowej, obciążeń, którymi zostanie ona poddana itp.

Zaprawę drenażową, uszlachetnioną Okamul 71, nakładać na zagruntowane podłoże  wyłożone matą drenażową. Metoda pacy mokre na mokre. Nadmiar zaprawy ściągnąć. Grubość zaprawy bezpośrednio na zagruntowane podłoże co najmniej 30 mm, na maty drenażowe co najmniej 60 mm. Układanie płytek i dużych płyt możliwe jest po upływie 24 godzin. Stosujemy klej Servoflex Trio Super Tec lub Servoflex Trio-Schnell-Super Tec. Nakładamy warstwę kleju na wysuszone podłoże. Układamy płytki, pamiętając o dokładnym pokryciu spodu płytki, dociskamy, ewentualnie lekko dobijamy białym młotkiem.

Dane techniczne:
Kolor: szary
Zastosowanie:

wewnątrz, zewnątrz, obszar stale zawilgocony, podłogi

Klasa zapalności według normy EN 13501-1 A1
Temperatura podłoża +5ºC do +25ºC
Proporcje mieszania jastrych  
Servoplan E 500 : piasek (uziarnienie 0,8 mm), proporcje mieszania 1:4
zaprawa drenażowa
Servoplan E 500 : żwir/żwirek
(uziarnienie 2-5 mm, 2-8 mm, 4-8 mm)
proporcje mieszania 1:5  
Zużycie wody ok.

8,0 litrów/20 kg proszku, w zależności od wilgotności piasku/żwirku

Czas wykonania jastrychu ok.*

60 minut
Ruch pieszy po ok.* 3 godzinach (po zaprawie drenażowej po ok. 4 godzinach)
Możliwość układania po ok.* 24 godzinach
parkiet po ok. 48 godzinach
Przystosowany do ogrzewania podłogowego tak, proszę przestrzegać wskazówek dotyczących nagrzewania
Kod GISCODE ZP 1- mała zawartość chromianu według rozporządzenia TRGS 613
Magazynowanie w suchych pomieszczeniach, ok. 6 miesięcy

* Dane przy +20º C i wilgotności powietrza 65%, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
 
Zużycie:
Jastrych - ok.3,7 kg/m2 proszku na 10 mm grubości warstwy
Zaprawa drenażowa - ok. 3,5 kg/m2 proszku na 10 mm grubości warstwy
 
Paletowanie:
54 x 20 kg worek papierowy
 
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia czyścić wodą.
 
Pierwsza pomoc: Zanieczyszczone części garderoby natychmiast usunąć. Zanieczyszczoną skórę przemyć wodą z mydłem. Oczy wypłukać zimną wodą. W razie połknięcia wypłukać usta, pić dużo wody i skontaktować się z lekarzem.


templates/wykladziny.php