Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Servoplan RE 330 - Masa szpachlowa na zewnątrz

  • Na balkony i tarasy
  • W obszarze mokrym i stale zawilgoconym
  • Od 3 do 30 mm grubości warstwy w jednym procesie roboczym
  • Szybka możliwość układania okładzin, szybkoschnąca
  • Samopoziomująca
  • Zmienna ilość wody do szpachlowania powierzchni pochylni
  • Możliwość nakładania z pompy


Opis produktu:
Gotowa zaprawa cementowa, ulepszona tworzywami sztucznymi, szybkoschnąca, na wewnątrz i na zewnątrz. Służy do szpachlowania i wyrównywania podłoży gotowych do układania okładzin ceramicznych, kamienia naturalnego  od 3 do 30 mm grubości warstwy w jednym procesie roboczym. Redukcja ilości wody o ok. 15% pozwala na szpachlowanie powierzchni pochylni.
Servoplan RE 330 nadaje się na warstwę uszczelniającą, najlepiej pod wielkoformatowe okładziny.

Dane techniczne:

Kolor:

Szary

Grubość warstwy od 3 do 30 mm w jednym procesie pracy, od 5 mm jako podłoże użytkowe na lanym asfalcie max do 10 mm
Temperatura pracy +5°C do + 25°C
Zużycie wody 15-21 % tzn. 3,75 -5,25 l/ 25 kg proszku (1 worek)
Czas dojrzewania ok. 5 minut (jeszcze raz zamieszać)
Czas szpachlowania  ok.* 20 minut
Ruch pieszy po ok.* 2 godzinach
Możliwość dalszych prac* płytki ceramiczne po ok. 2 godzinach
kamień naturalny po wyschnięciu masy
Przystosowany do ogrzewania podłogowego tak
Kod GISCODE ZP – 1 mała zawartość chromianu według rozporządzenia TRGS 613
Kod EMICODE EC 1R według rozporządzenia GEV
Magazynowanie w suchych pomieszczeniach, oryginalnie zapakowana, ok. 6 miesięcy

* Przy temp. + 20º C i względnej wilgotności powietrza 65 %.
Wyższe temperatury i niska względna wilgotność powietrza skraca, a niższa temperatura i wysoka względna wilgotność powietrza wydłuża czas reakcji.

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów, przygotowane według instrukcji VOB, część C, według norm DIN 18332, 18333 wzgl. normy 18352. Podłoże musi nadawać się do układania okładzin. Podłoża na zewnątrz np. podłoże betonowe, jastrych cementowy, nośne podłoża z istniejącą, nośną okładziną ceramiczną (wcześniej czyszczoną Okamul GR) gruntować Okatmos® UG 30. Wewnątrz chłonne, mineralne podłoża gruntować Okamul GG lub Okatmos®  UG 30. Na jastrychach siarczano-wapniowych przy grubości warstwy powyżej 10 mm gruntować Okatmos® DSG, Okamul PU-V schnell lub Okapox GF. Na lanym asfalcie uszlachetnić masę Okamul 71 (1 litr), max. grubość masy 10 mm.

Szpachlowanie
Servoplan RE 330 wymieszać z czystą wodą ok. 3,75-5,25 litra na 25 kg proszku za pomocą elektrycznego mieszadła (wiertarki z mieszadłem, max 600 obrotów/min.) do momentu uzyskania jednolitej masy. Wymieszaną masę pozostawić na okres 5 minut i jeszcze raz zamieszać. Nakładać kielnią do wygładzania lub raklą. Czas szpachlowania ok. 20 minut. Ponowne nałożenie masy jest możliwe, natychmiast po osiągnięciu czasu, po którym możliwy jest ruch pieszy.
Nakładamy  stosując metodę pracy „mokre na mokre”, w przeciwnym wypadku należy jeszcze raz powierzchnię zagruntować Okamul GG, Okatmos® UG 30 lub Okatmos® DSG. W czasie schnięcia należy unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.

Zużycie
ok. 1,6 kg/m2 na każdy mm warstwy.

Paletowanie
42 x 25 kg worki papierowe

Kod produktu
42055   

Kod EAN
4015705420554

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia i płytki czyścić wodą.

Uwaga !
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. Przed użyciem koniecznie należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

 


templates/wykladziny.php