Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

ServoStar® 2000 Plus Flex - Elastyczny średniowarstwowy klej do płytek

  • Do dużych formatów
  • Klej bardzo wydajny i stabilny
  • Przystosowany do ogrzewania podłogowego
  • Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
  • Zalecany na balkony i tarasy
  • Na podłoża odkształcalne
  • Grubość klejenia do 10mm
  • Niskoemisyjny

 


Opis produkt:
Wysoko elastyczna, niskoemisyjna, modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa klejąca,
średniowarstwowa zgodna z EN 12 004 C2 TE – S1. Zaprawa służy do klejenia płytek gresowych,
ceramicznych, płyt betonowych, płytek kamionkowych, płytek klinkierowych, podłogowych płyt
klinkierowych, wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się na nośne i stabilne podłoża jak np. beton
sezonowany (co najmniej 6 miesięcy), płyty gipsowo-włókniste, płyty gipsowo-kartonowe,
ogrzewane jastrychy podłogowe, tynk cementowy i wapienno-cementowy.
Grubość warstwy kleju <= 10 mm, wymiar płytek max. 60 cm x 60 cm. Zalecana na balkony i tarasy.

 

 

Dane techniczne:
Kolor szary
Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi**
Grubość warstwy max. 10 mm
Temperatura robocza +5ºC do +25º C (podłoże)
Odporność na temperaturę -20º C do + 80º C
Zużycie wody/zapotrzebowanie ok. 8,0 – 9,0 l/25 kg proszku
Czas zużycia ok.* 3 godzin
Klejenie płytek ok.* 30 minut
Ruch pieszy po ok.* 12 godzinach
Możliwość spoinowania fug/ruch pieszy po ok.* 12 godzinach
Kod GISCODE ZP – 1 mała zawartość chromianu według
rozporządzenia TRGS 613
Kod EMICODE EC 1R Plus GEV
Magazynowanie w suchych i chłodnych pomieszczeniach, oryginalnie
zapakowany, ok. 12 miesięcy

*Dane przy +20º C i wilgotności powietrza 65%, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
**Na zewnątrz wymagane jest dokładne nakładanie kleju, bez pozostawiania pustych przestrzeni (pustek
powietrznych) pomiędzy płytką a podłożem (metoda Buttering-Floating).Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być czyste i nośne oraz musi nadawać się do układania płytek. Podczas układania
płytek na pracujących podłożach należy wcześniej wykonać szczeliny dylatacyjne.
Wewnątrz chłonne podłoża gruntować stosując Okamul GG lub Okatmos® UG 30. Na podłożach z
jastrychu anhydrytowego klejenie jest możliwe po 24 godzinach od zagruntowania. Niechłonne
podłoża gruntować stosując Okatmos®UG 30.
Na zewnątrz nie gruntujemy, zamiast gruntu najlepiej nałożyć warstwę kontaktową (cienko wetrzeć
w podłoże i dopiero nanosić zaprawę klejącą)
 
Klejenie
SERVOSTAR® 2000 Plus Flex wymieszać z czystą wodą, do momentu aż powstanie jednolita masa .
Po upływie 5 minut (czas dojrzewania), jeszcze raz zamieszać. Następnie przygotowaną zaprawę
klejącą nanosić na podłoże przy użyciu odpowiedniej szpachli. Przygotowane płytki układać w ciągu
30 minut na warstwie zaprawy, dosunąć i docisnąć. W zależności od chłonności podłoża przyklejone
płytki w ciągu 25 minut można jeszcze poprawić. Na zewnątrz , zalecana metoda klejenia
(Buttering-Floating) tzn. klej nanosimy na płytkę i na podłoże.

 
Narzędzia:
Wałek z gąbki lub z naturalnej wełny.

Dane techniczne:
Najdłuższa długość brzegu płytki Głębokość wrębów zębnych pacy Zużycie
do 50mm 3mm (TKB C 3) Około 0,9 kg/m²
od 51 do 108mm 4mm (TKB C 1) Około 1,2 kg/m²
od 109 do 200mm 6mm (TKB C 2) Około 1,8 kg/m²
ponad 200mm min. 8mm (TKB C 4 i większa) Około 2,3 kg/m²

* zużycie zależy od jakości i budowy podłoża
 
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia i płytki czyścić wodą.
 
Palety:
42 x 25kg worek papierowy

Kod produktu
13049

Kod EAN
4015705130491

Uwaga
Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń.
Służą one jako pomoc dla użytkownika. Mogą one jednak stanowić tylko ogólne informacje. Nie
gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodów różnorodnego
zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia.
W każdym przypadku polecamy przeprowadzenie własnych prób.

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy
przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma
Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. Przed użyciem koniecznie należy zapoznać się z
kartą charakterystyki produktu.


templates/produkty.php