Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okamul VS 02 - Grunt

Grunt bezrozpuszczalnikowy, zapewniający przyczepność chłonnych i niechłonnych podłoży. Nadaje się również na wymagające remontu stare podłoża z dobrze przylegającymi wodoodpornymi resztkami klejów.
Nie nadaje się do gruntowania podłoży z rozpuszczalnymi w wodzie resztkami klejów i resztkami klejów z ługu posiarczynowego.
 

  • Na chłonne i niechłonne podłoża
  • Szybkoschnący
  • Bezrozpuszczalnikowy i niskoemisyjny
  • Zwiększa przyczepność podłoża


 
 

Dane techniczne:
Kolor: jasnobeżowy
Zastosowanie

wewnątrz

Temperatura podłoża, co najmniej +17°C

Czas schnięcia*

0,5 - 3 godzin
na podłożach drewnianych ok. 24 godzin
na jastrychu anhydrytowym, co najmniej 24 godziny, przy użyciu mas z grupy Servolapha, grunt jest suchy, gdy możliwy jest na nim ruch pieszy
Przystosowany do ogrzewania podłogowego tak
Oznakowanie według rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych GeffStoffV nie podlega obowiązkowi oznakowania
Kod GISCODE D 1 według rozporządzenia TRGS 610
Kod EMICODE EC 1 według kryteriów GEV
Magazynowanie w dodatniej temperaturze, ok. 12 miesięcy

*Dane przy 23º C i wilgotności powietrza 50 %, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża

Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów, wytrzymałe na obciążenia. Dokonać kontroli możliwości układania na podłożu wykładzin, według zaleceń VOB, rozdział C i normy DIN 18 365. Podłoża powinny zostać przygotowane do układania wykładzin według instrukcji  BEB „Ocena i przygotowanie podłoży” oraz instrukcji TKB-8.

Przed rozprowadzeniem gruntu należy usunąć luźne warstwy nie trzymające się podłoża. Podłoża z jastrychu anhydrytowego i z płynnego jastrychu anhydrytowego należy bezwzględnie szlifować aż do usunięcia mleczka anhydrytowego..

Gruntowanie:
Nierozcieńczony Okamul VS 02 nakładać rolką lub szczotką na podłoże. Unikać tworzenia się kałuż i nadmiaru materiału. Na jastrychach cementowych w zależności od chłonności podłoża grunt rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:3, na jastrychy anhydrytowe grunt rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:1. Dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntu, można kontynuować dalsze prace (szpachlowanie).

Zużycie
ok. 100-150 g/m²

Paletowanie
60 x 10 kg kanister z tworzywa sztucznego (Kod produktu : 40012)
 
Narzędzia
Rolka lub szczotka
 
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.
Stan instrukcji technicznej 10.02.2014. Wcześniejsze instrukcje tracą ważność.


templates/wykladziny.php