Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okatmos® DSG - Środek gruntujący zatrzymujący wilgoć

  • Na chłonne i niechłonne podłoża
  • Szybkoschnący
  • Bezrozpuszczalnikowy i niskoemisyjny
  • Hygienizujące działanie na podłożu
  • Zwiększa przyczepność podłoża
  • Do wewnątrz
  • Ochrona przed zwiększoną wilgocią na podłożach cementowych
  • Ochrona przed napierającą wilgocią na jastrychach siarczano-wapniowych


Właściwości i zakres zastosowania:

Bezrozpuszczalnikowy, higienizujący środek zwiększający przyczepność podłoża o właściwościach ochrony przed wilgocią. Zwiększa przyczepność podłoży, przygotowanych do dalszych prac okładzinowych. Środek nadaje się  na podłoża, przed wylaniem na nich mas szpachlowych, przed nałożeniem warstw przyczepnych, przed ułożeniem płytek na cienkowarstwowej warstwie kleju oraz przed ułożeniem wykładzin tekstylnych, elastycznych i parkietu.
 

 

Okatmos® DSG nakładamy jako warstwę zatrzymującą podwyższoną wilgoć na podłożach cementowych np. jastrych cementowy lub beton, przed ułożeniem na nich tekstylnych, elastycznych wykładzin i parkietu.
Na jastrychach cementowych przy dopuszczalnej wilgotności resztkowej mierzonej metodą CM:
3 CM-% (85 % wilgotności resztkowej)  = 2 warstwy środka gruntującego
4 CM-% (90% wilgotności resztkowej) = 3 warstwy środka gruntującego
Na podłożach cementowych (również na jastrychach związanych ze stropem) przy dopuszczalnej wilgotności resztkowej mierzoną metodą Darr (metoda pomiaru wilgotności)
4,5 % wartości wagowej  (90% wilgotności resztkowej) = 2 warstwy środka gruntującego
6,0 % wartości wagowej (95% wilgotności resztkowej) = 3 warstwy środka gruntującego.

Okatmos® DSG stosujemy jako środek gruntujący zatrzymujący wilgoć na jastrychach siarczano-wapniowych, przy układaniu wielkoformatowych płytek na normalnie schnącym, cementowym kleju.

Na jastrychach siarczano-wapniowych nakładamy 2 warstwy środka gruntującego, przy czym grubość wylewanych mas szpachlowych firmy Kiesel jest nieograniczona.

Okatmos® DSG nadaje się również do gruntowania gładkich, szczelnych i niechłonnych podłoży jak np. podłoża z istniejącymi płytkami, kamień naturalny, płyty z betonu przed wylaniem mas szpachlowych lub ułożeniem płytek na kleju w systemie cienkowarstwowym. Produkt nie nadaje się na podłoża z resztkami kleju z ługu posiarczynowego, skało-drzew i jastrych magnezjowy.

Produkt podwyższa higienę pomieszczenia, dzięki minimalizacji nieprzyjemnych zapachów.

Zastosowanie Okatmos® DSG zastępuje inne, konieczne na danym podłożu materiały uszczelniające.

 

Dane techniczne:

Kolor

różowy

Zastosowanie

wewnątrz, na ściany i podłogi

Temperatura podłoża

≥ 10°C

Czas schnięcia ok.*

0,5 - 2 godzin
co najmniej 0,5-1 godziny rozcieńczony
co najmniej 1 godzinę nierozcieńczony
(ostatnia warstwa co najmniej 2 godziny czas schnięcia)

Przystosowany do ogrzewania podłogowego

tak

Kod GISCODE

D 1 według rozporządzenia TRGS 610

Kod EMICODE

EC 1 Plus według kryteriów GEV

Magazynowanie

w dodatniej temperaturze, ok. 12 miesięcy


Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być suche, czyste i nośne. Podłoża z resztkami kleju bitumicznego oraz luźne nietrzymające się podłoża elementy należy mechaniczne usunąć. Poza tym istniejące podłoże musi odpowiadać zalecanym normom i przyjętym stanie techniki. Wszelkie ubytki i wątpliwości należy wcześniej wyjaśnić.
 
Gruntowanie
Okatmos® DSG nakładać rolką lub szczotką na niechłonne podłoża w postaci koncentratu. Na podłożach chłonnych pierwszą warstwę gruntu nakładamy zasadniczo w stanie rozcieńczonym z wodą 1:1.
Po dokładnym wyschnięciu warstwy nakładamy kolejną warstwę nierozcieńczonego produktu.

Trzecią warstwę nakładamy po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy. Zużycie: nierozcieńczony grunt 120-130 g/m2, rozcieńczony grunt 60-70 g/m2. Okatmos® DSG nakładamy np. specjalnym wałkiem firmy Kiesel, równomiernie na całej powierzchni, unikać tworzenia się kałuż i nadmiaru materiału.
 

Zużycie:
ok. 150 g/m2 na niechłonnych podłożach
ok. 60-70 g/m2 w stanie rozcieńczonym z wodą 1:1
ok. 120-130 g/m2 w postaci koncentratu

Narzędzia:
Szczotka, wałek.
Przy zastosowaniu jako bariera dla wilgoci specjalna rolka. 
  
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą

Palety:
60 x 10 kg kanister z tworzywa sztucznego        40012            4015705490779
 

Uwaga
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.
Stan karty technicznej 25.11.2015.


templates/wykladziny.php