Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okatex 01 - Klej do wykładzin tekstylnych

Opis produktu
Wolny od rozpuszczalników, ekologiczny  klej dyspersyjny do klejenia wykładzin tekstylnych o różnych podkładach, wykładzin PCV o podkładzie jutowym i podkładzie z włókna poliestrowego, do wykładzin filcowych.
Okatex 01 ma wysoką początkową i końcową siłę klejenia. Do wykładzin ze spodem PUR należy stosować klej Okatmos EE 10.
 

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Wysoka siła klejenia
  • Przeznaczony pod fotele na kółkach
  • Przystosowany do ogrzewania podłogowego


 

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. Dokonać kontroli możliwości układania na podłożu wykładzin, według zaleceń VOB, rozdział C i normy DIN 18 365. Podłoża powinny zostać przygotowane do układania wykładzin według instrukcji BEB "Ocena i przygotowanie podłoży" stan informacji z października 2008 oraz instrukcji TKB-8. W przypadku układania na niechłonnym podłożu oraz układania wykładzin szczelnych na podłoże wylać masę szpachlową z grupy  mas Servofix-, Servoplan lub Servoalpha. Chłonne podłoża szpachlować tylko w przypadku konieczności.
 
Klejenie
Klej należy stosować wewnątrz pomieszczeń. Przed użyciem klej w wiaderku dobrze wymieszać. Okatex 01 nanosić na podłoże w zależności od rodzaju spodu wykładziny za pomocą szpachli / pacy zębatej B 2 lub B 1. Po okresie wstępnego odparowania kleju ok. 10 - 15 minut (w zależności od chłonności podłoża i warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy wykładzinę i starannie ją układamy dociskając do podłoża. Po ok. 30-50 minutach jeszcze raz ją dociskamy  na całej powierzchni, najlepiej przy  pomocy walca.

 

Dane techniczne:

Kolor:

kremowo-biały

Przeznaczony do rolek fotelowych

tak

Temperatura podłoża, co najmniej +17ºC
Czas wstępnego odparowania ok.* 10-15 minut

Czas układania ok. *

20 minut

Możliwość obciążania po ok. *

24 godzinach

Całkowite utwardzenie po ok. *

72 godzinach

Przystosowany do ogrzewania podłogowego

tak

Oznakowanie według rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych GefStoffv

bez konieczności oznakowania

Kod GISCODE

D 1 według rozporządzenia TRGS 610

Magazynowanie

w suchych i ciepłych  pomieszczeniach, ok. 12 miesięcy

* Dane odnoszą się do temp. 20º C i 65 % wilgot. wzgl.  powietrza. Wyższe temp.
i niższa wilgot. skracają, niższe temp. i wyższa wilgot. wydłużają czas reakcji

Ważne wskazówki
Proszę zwrócić uwagę: Wykładziny tekstylne ze spodem PUR oraz wykładziny PCV kleimy na Okatmos star 100.

 

Narzędzia

Rodzaj wykładziny

Zużycie

TKB B1

wykładziny tekstylne, wykładziny PCV na włóknie poliestrowym

ok.400g/m2

TKB B 2

wykładziny tekstylne ze spodem syntetycznym

ok. 500 g/m2

Palety
24 x 18 kg wiaderka z tworzywa sztucznego  (Kod produktu : 48024)
 
Czyszczenie narzędzi
Po zakończeniu prac narzędzia czyścić wodą.

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

 

 


templates/wykladziny.php