Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

ServoPatch P 303 - Gęstoplastyczna drobnoziarnista masa szpachlowa

Właściwości i zakres zastosowania:

  • możliwość zatarcia na „zero”
  • wszechstronne zastosowanie
  • bardzo gładka powierzchnia
  • szybko twardniejąca i szybko schnąca
  • do nakładania warstw o grubości do 20 mm
  • wytrzymuje obciążenie kółkami krzeseł/foteli
  • nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym

Wiązana cementem, wzbogacona tworzywem sztucznym, gęstoplastyczna drobnoziarnista masa szpachlowa do wyrównywania stopni schodów, podestów, dziur i większych nierówności w jastrychach, stropach z surowego betonu i płytach fundamentowych, jak również do cienkowarstwowego szpachlowania różnych podłoży, takich jak beton i jastrych. Po dodaniu gruntu Okatmos® EG 20 lub Okatmos® UG 30 produkt nadaje się również do warstw o grubości < 1 mm.

Doskonały do szpachlowania spadków i niwelowania różnic wysokości. Produkt ServoPatch P 303 nie może być stosowany jako podłoże użytkowe, w pomieszczeniach wilgotnych ani pod parkietem.

 


Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża:

Podłoże musi być sprawdzone według przepisów VOB (niem. rozporządzenie dot. procedur przetargowych dla robót budowlanych), część C, DIN 18365 i zgodnie ze stanem wiedzy technicznej oraz gotowe do układania. Podłoża należy wstępnie przygotować zgodnie z aktualną instrukcją BEB (Federalny Związek Jastrychu i Powłok) „Ocena i przygotowanie podłoży” oraz instrukcją TKB-8.

W zależności od rodzaju podłoża i późniejszego wykorzystania należy wstępnie pokryć powierzchnię gruntem Okamul HD 11, Okatmos EG® 20, Okatmos® UG 30, Okatmos® DSG, Okamul PU-V schnell lub Okapox GF, aby zapewnić strukturę systemową.

W przypadku warstw o grubości < 1 mm i bardzo suchych podłoży należy wzbogacić masę ServoPatch P 303 gruntem Okatmos® EG 20 lub Okatmos® UG 30 po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1 : 4. Zbadać pozostałe resztki kleju pod kątem rozpuszczalności w wodzie. W razie potrzeby zagruntować środkiem Okamul PU-V schnell lub Okapox GF i odpiaszczyć.

 
Szpachlowanie
Masę ServoPatch P 303 wymieszać z czystą wodą przy użyciu mieszadła elektrycznego z prędkością 600 obr./min do całkowitego rozprowadzenia grudek. Następnie nanieść przy pomocy gładkiej pacy. Po upływie ok. 20-30 minut ściąć krawędzie lub w razie potrzeby wygładzić wilgotną pacą. W trakcie schnięcia unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. W razie wątpliwości wykonać szpachlowanie próbne.
 
Uwaga:
Środek reaguje zasadowo, dlatego należy chronić skórę i oczy.
Przy bezpośrednim kontakcie należy płukać dokładnie wodą zanieczyszczone miejsca.

Dane techniczne:

Kolor:

szary

Obszar stosowania

szary proszek

Grubość warstwy:

0-20 mm

Obciążenie kółkami krzeseł/foteli

w przypadku warstw o grubości ≥ 2 mm (wg normy DIN EN 12529)

Zapotrzebowanie na wodę

ok. 6,0-7,0 l / 20 kg proszku

Czas dojrzewania

nie dotyczy

Czas obróbki*

ok. 15 minut

Możliwość chodzenia*

po upływie ok. 30 minut

Możliwość układania* po upływie ok. 1-1,5 godziny

Ogrzewanie podłogowe

produkt odpowiedni do stosowania na ogrzewaniu podłogowym

EMICODE

przystosowany od 1 mm grubości warstwy
(wg DIN EN 12 529)

Wytrzymałość na ściskanie EC1R wg GEV
GISCODE ZP 1 - niska zawartość chromianów wg TRGS 613
Przechowywanie

przechowywać w miejscu suchym, trwałość podczas przechowywania ok. 6 miesięcy

* W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza.
Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza odpowiednio skracają, natomiast niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza wydłużają ten czas.


Czyszczenie:
Przybory bezzwłocznie umyć w wodzie.
 
Palety:
54 worki papierowe  20 kg

Kod produktu:
42001
 
Powyższe informacje, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu użycia i stosowania naszych produktów, oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na różnorodność materiałów i znajdujących się poza naszym wpływem warunków pracy zalecamy w każdym przypadku przetestowanie produktu we własnym zakresie, które dostatecznie potwierdzi przydatność naszych produktów pod kątem przewidywanych metod i celów zastosowania. Zarówno powyższe informacje, jak i ewentualne porady przekazywane ustnie nie mogą stanowić podstawy uzasadniającej odpowiedzialność, chyba że wynika to z naszej umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa. Z chwilą opublikowania niniejszej Karty Technicznej Produktu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

 


templates/wykladziny.php