Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

ServoMulti S 105 - Uniwersalna masa szpachlowa

Uniwersalna masa szpachlowa, na bazie cementu, samopoziomująca, uszlachetniona plastyfikatorami nadającymi jej większej elastyczności. Masa ta nadaje się do szpachlowania i wyrównywania podłoży przygotowanych do dalszych prac wykończeniowych o grubości warstwy do 5 mm. Produkt nadaje się również na płynny jastrych anhydrytowy do 5 mm grubości warstwy. ServoMulti  S 105 może być stosowany jako podłoże pod wykładziny elastyczne i tekstylne, płytki ceramiczne oraz panele. ServoMulti S 105 nie może być stosowany jako podłoże użytkowe oraz  do pomieszczeń stale zawilgoconych.

Dane techniczne:
Kolor: szary proszek
Zastosowanie: wewnątrz, ściany i podłogi
Grubość warstwy:

od 5 mm grubości warstwy,

od 5- 10 mm możemy dodac 8 kg piasku kwarcowego o średnicy 0,8- 1,2 mm na worek 25 kg

od 10- 20 mm grubości warstwy należy dodać 8 kg piasku kwarcowego o średnicy 0,8- 1,2 mm na worek 25 kg

Przystosowany do ogrzewania podłogowego: tak
Przeznaczony do rolek fotelowych: tak, przy grubości warstwy od 1 mm, według normy DIN EN 12529
Zużycie wody ok. 6,5- 6,7 litrów na worek 25 kilogramowy
Czas dojrzewania ok. 5 minut (ponownie wymieszać)
Czas szpachlowania ok.* 20 minut
Ruch pieszy po ok.* 2 godzinach
Klejenie wykładzin po ok.*

24 godzinach przy warstwie masy do 5 mm

48 godzinach przy warstwie powyżej 5 mm

Oznakowanie według rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych GefStoffV D 1 według rozporządzenia TRGS 610
Kod GISCODE Xi- produkt drażniący
Kod EMICODE EC 1 R według kryteriów GEV
Magazynowanie w suchych pomieszczeniach, ok. 6 miesięcy

*Dane przy 23º C i wilgotności powietrza 50 %, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.

 

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów, wytrzymałe na obciążenia. Dokonać kontroli możliwości układania na podłożu wykładzin, według zaleceń VOB, rozdział C i normy DIN 18 365. Podłoża powinny zostać przygotowane do układania wykładzin według instrukcji  BEB „Ocena i przygotowanie podłoży” oraz instrukcji TKB-8. W zależności od rodzaju podłoża i jego późniejszego wykorzystania gruntujemy OkaMulti VS 02, Okamul PU-V schnell lub Okapox GF.

Szpachlowanie:
ServoMulti S 105 wymieszać z czystą wodą w czystym pojemniku za pomocą elektrycznego mieszadła (wiertarki z mieszadłem max. 600 obrotów/min.) do momentu uzyskania jednolitej masy. Wymieszaną masę pozostawić na okres 5 minut, aby "dojrzała" a następnie jeszcze raz zamieszać. Czas schnięcia i twardnienia zależy od warunków klimatycznych pomieszczenia i grubości warstwy nanoszonej masy. Podczas schnięcia podłoża należy unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. W niepewnych przypadkach zalecamy przeprowadzenie próbnego szpachlowania.


Zużycie
ok. 1,5 kg/m²
 
Paletowanie
42 x 25 kg worki papierowe
 
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą
 
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.
Aktualizacja instrukcji w dniu 30.12.2019. Poprzednie instrukcje techniczne tracą ważność.


templates/wykladziny.php