Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Servoplan D 800 - Jastrych cienkowarstwowy, szybkoschnacy

  • samopoziomujący
  • szybkoschnący
  • Od 3-40 mm grubości warstwy w jednym procesie roboczym
  • można wylewać z pompy
  • Przystosowany do ogrzewania podłogowego

 

 

 

 

Opis produktu
Masa cementowa o zredukowanym skurczu. Stosowana na podłoża typu: betony, jastrychy, płytki ceramiczne, gresy pod duże obciążenia na powierzchniach wewnętrznych. Po dodaniu Okamul 71 zaprawę można nakładać na jastrychach z lanego asfaltu, jak również stosować jako jastrych ogrzewany (w tym wypadku w jastrychu elementem grzewczym jest siatka z prętów). Zaprawa cementowa Servoplan D 800 ma dużą wytrzymałość i stanowi podłoże dla wykładzin podłogowych wszelkiego rodzaju. Servoplan D 800 może służyć jako warstwa użytkowa (warstwą ochronną jest odpowiednia farba w pomieszczeniach zamkniętych użytkowanych w normalnych warunkach). Zalecana grubość warstwy w jednym procesie roboczym od 3 do 40 mm. Masę można wylewać z pompy.
 
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów, olejów. W zależności od rodzaju podłoża i jego późniejszej użytkowności gruntować Okamul HD 11, Okamul GG, Okatmos EG 20, Okatmos UG 30, Bakit PV-Universal, Okamul PU-V schnell lub Okapox GF. W przypadku zastosowania Servoplan D 800 jako jastrych z siarczanu wapniowego zalecana grubość jastrychu powyżej 10 mm. Podłoże przed wykonaniem kolejnych prac gruntować Okapox GF lub Okamul PU-V schnell.
 
Wykonanie jastrychu
Servoplan D 800 wymieszać z czystą wodą za pomocą elektrycznego mieszadła (wiertarki z mieszadłem, max 600 obrotów/min.) do momentu uzyskania jednolitej masy. Wymieszaną masę pozostawić na okres 5 minut i jeszcze raz zamieszać. Masę nakładać gładką szpachlą lub raklą. Przy grubości warstwy powyżej 10 mm do masy można dodać piasek kwarcowy (uziarnienie 1-2,5 mm). Nakładając Servoplan D 800 na lany asfalt (grubość warstwy max. do 10 mm) jak również przy zalewaniu ogrzewania podłogowego z drucianej siatki, należy wcześniej Servoplan D 800 wzbogacić dodając 1 litr Okamul 71 na 25 kg proszku. Servoplan D 800 przystosowany jest do podawania za pomocą pompy. W przypadku przerwania pracy pompy ślimak i węże należy natychmiast oczyścić. Podczas schnięcia jastrychu unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. Zaleca się przeprowadzenie własnych prób i doświadczeń.

Dane techniczne:

Kolor:

szary

Zastosowanie:

wewnątrz pomieszczeń, podłogi

Grubość warstwy:

3 mm - 40 mm

Temperatura podłoża:

tak

Temperatura podłoża:

+5°C do + 25°C

Zużycie wody ok.:

ok. 5,0 l/ 25 kg proszku

Zużycie piasku kwarcowego:

od 10 mm grubości warstwy:
8 kg (uziarnienie 1-2,5 mm) na każde 25 kg proszku

Czas dojrzewania ok.:

5 minut (jeszcze raz zamieszać)

Czas wykonania jastrychu*:

30 minut

Ruch pieszy po ok.*:

2 godzinach

Możliwość dalszych prac*:

Grubość jastrychu do 10 mm wykładziny po ok. 24 godzinach
Grubość jastrychu do 20 mm wykładziny po ok. 48 godzinach
Grubość jastrychu powyżej 20 mm wykładziny po ok. 72 godzinach
Parkiet po ok. 72 godzinach
Płytki ceramiczne po ok. 2 godzinach
Płytki z kamienia naturalnego po ok. 24 godzinach przy grubości jastrychu 10 mm

Przystosowany do ogrzewania podłogowego:

tak

Oznakowanie według rozporządzenia:

Xi- produkt drażniący

Kod GISCODE:

ZP – 1 mała zawartość chromianu według rozporządzenia TRGS 613

Kod EMICODE:

EC 1R według rozporządzenia GEV

Magazynowanie:

w suchych i chłodnych pomieszczeniach, oryginalnie zapakowany, ok. 6 miesięcy


* - Dane przy +20°C i wilgotności powietrza 65%, wyższe temperatury skracają, niższe temperatury wydłużają czas reakcji.
 
Zużycie
ok. 1,6 kg/m2 na każdy mm warstwy.
 
Paletowanie
 42 x 25kg worki papierowe - Kod produktu: 42017
 
Narzędzia
Gładka kielnia lub rakla
 
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia i maszyny czyścic wodą.

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

 


templates/produkty.php