Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okamul PU-V schnell - Szybkoschnący grunt jednoskładnikowy

 Szybkoschnący, niskoemisyjny grunt jednoskładnikowy na bazie poliuretanu do gruntowania chłonnych i niechłonnych podłoży przed nałożeniem mas szpachlowych lub położeniem okładzin. Grunt nadaje się:
 

 • na chłonne i niechłonne podłoża
 • szybkoschnący
 • bezrozpuszczalnikowy i niskoemisyjny
 • bardzo wysoka siła wiążąca
 • szybkoschnący na jastrychach siarczano-wapiennych


Właściwości i zakres zastosowania:

 •     na nośne podłoża przed ułożeniem płytek lub okładzin z kamienia naturalnego
 •     do wzmocnienia istniejącego, słabego podłoża z jastrychu
 •     jako środek zatrzymujący wilgoć związaną w podłożu do max. 4,0 CM-% przed ułożeniem
 •     na nim wykładzin elastycznych lub dywanowych
 •     jako grunt przed ułożeniem parkietu na kleju Bakit PU-P lub Bakit EK oraz przed ułożeniem
      płytek ceramicznych lub kamienia naturalnego na kleju Okamul PU-K
 •     jako grunt na podłożu krytycznym z resztkami zużytej masy szpachlowej lub z resztkami
      kleju (np. na bazie ługu posiarczynowego)
 •     jako warstwa chroniąca wrażliwe na zawilgocenie podłoża np. jastrychy
      siarczano-wapienne, płyty wiórowe, płyty OSB, płyty gipsowe
 •     jako grunt pod masy szpachlowe Servoplan, Servofix (Servoalpha ale tylko pod wykładziny
      elastyczne i dywanowe) ale tylko w połączeniu z gruntami Okatmos EG 20/Okatmos
      UG 30.
Dane techniczne:
Kolor: brązowy, przeźroczysty
Zastosowanie: wewnątrz, ściany i podłogi
Średnie zużycie: 100-150 g/m2 jako grunt
300-350 g/m2 jako środek zatrzymujący wilgoć
Temperatura podłoża: +15º C
Średni czas schnięcia*: 50 minut
Przystosowanie pod ogrzewanie podłogowe: tak
GISCODE: RU 1 wg normy TRGS 610
EMICODE: EC 1 R wg normy GEV
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu, ok. 12 miesięcy

*Przy temp. + 20º C i względnej wilgotności powietrza 65 %. Wyższe temperatury i niska względna wilgotność powietrza skraca, a niższa temperatura i wysoka względna wilgotność powietrza wydłuża czas reakcji.


 

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów, wytrzymałe na obciążenia. Przed rozprowadzeniem środka gruntującego należy usunąć luźne warstwy nie trzymające się podłoża. Podłoża z jastrychu anhydrytowego i z płynnego jastrychu anhydrytowego należy bezwzględnie szlifować aż do usunięcia mleczka anhydrytowego.

Gruntowanie:
Środek gruntujący Okamul PU-V schnell pozostawić na parę minut w temperaturze pokojowej. Przed użyciem materiał dokładnie zamieszać. Nakładać równomiernie i systematycznie na podłoże przy użyciu wałka lub rolki. Unikać tworzenia się kałuż i zbyt grubych warstw. Po upłwie 48 godzin (całkowite utwardzenie gruntu) nałożyć Okatmos EG 20/Okatmos UG 30 w celu zwiększenia przyczepności lub kolejną warstwę Okamul PU-V schnell. Jeszcze świeżą warstwę gruntu posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3-0,8 mm. Zanim rozpocznie się nakładanie mas z grupy Servoplan  należy usunąć nadmiar piasku na całkowicie utwardzonej  warstwie gruntu.
W zależności od zastosowania produktu proszę przestrzegać nastepujących wskazówek:

1. jedną warstwę gruntu Okamul PU-V schnell nakładamy w ciągu 48 godzin na niechłonnych podłożach przy układaniu płytek ceramicznych lub płyt z kamienia naturalnego (grubość warstwy kleju do 5 mm)

2. dwie lub więcej warstw Okamul PU-V schnell nakładamy na chłonne podłoża, w celu zwiększenia przyczepności posypujemy piaskiem kwarcowym. Grunt może być użyty jako środek zatrzymujący wilgoć przed ułożeniem wykładzin elastycznych lub dywanowych najlepiej w połączeniu z gruntami Okatmos EG 20/Okatmos UG 30

Wilgoć związana w podłożu:
2-3 CM-% = dwie warstwy
3-4 CM-% = trzy warstwy

Zużycie
ok. 100-150 g/m2 jako grunt
ok. 300-350 g/m2 jako warstwa zatrzymująca wilgoć
 
Paletowanie
3 kg pojemnik z tworzywa sztucznego (Kod produktu : 60070)
11 kg pojemnik z tworzywa sztucznego (Kod produktu : 60077)
 
Narzędzia
Wałek lub rolka.
 
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić etanolem lub rozcieńczonym środkiem czyszczącym Bakit RT.
 
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.