Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okalift SuperChange - Klej dyspersyjny

  • Gotowy do użycia
  • Zastosowanie: na ściany i podłogi
  • Stosowany: wewnątrz pomieszczeń
     

Opis produktu
Jasny klej dyspersyjny do klejenia tkaniny Okalift SuperChange na chłonnych i niechłonnych podłożach np. na jastrychach cementowych i anhydrytowych (siarczano-wapiennych), także: tynk, płyty gipsowe, autoklawizowany beton komórkowy, istniejące okładziny z płytek ceramicznych, lastrico, płyty gipsowe dostatecznie mocno skręcone, stabilne płyty dociskowe (tylko w suchych pomieszczeniach), prefabrykaty z betonu.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. Należy dokonać kontroli możliwości układania na podłożu wierzchnich okładzin, według zaleceń VOB, rozdział
C i normy DIN 18 365, 18356, 18332, 18352. Podłoża powinny zostać przygotowane do układania okładzin według instrukcji BEB Ocena i przygotowanie podłoży oraz instrukcji TKB-8. Nierówności istniejące na podłożu powinno się wyrównać masami szpachlowymi z grupy Servofix/-Servoplan przed ułożeniem tkaniny Okalift SuperChange. Nie trzymające się podłoża luźne
i wodorozpuszczalne warstwy usunąć. Chłonne podłoża np. starte tynki gipsowe lub cementowe gruntować Okatmos UG 30/Okatmos UG 20, rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:1. Niechłonne podłoża gruntować Okatmos UG 30/Okatmos UG 20 (gruntu nie rozcieńczać), pozostawić
do wyschnięcia.

Klejenie
Klej Okalift SuperChange nakładać pacą B6 dostarczaną wraz z rolą tkaniny. Nałożoną warstwę kleju przeczesać poziomo. W ciągu kolejnych 25 minut układać tkaninę Okalift SuperChange
na jeszcze mokrej warstwie kleju. Deską korkową ewentualnie gładką pacą należy docisnąć ułożoną tkaninę. Proszę pamiętać o dokładnym pokryciu spodu tkaniny Okalift SuperChange klejem.

 

Dane techniczne:
Kolor: kremowo-biały
Czas układania ok. * 25 minut
Gęstość ok. 1,6 g/cm³
Ruch pieszy możliwy po ok. * 12 godzinach
(w zależności od temperatury i chłonności podłoża)
Przystosowanie pod ogrzewanie podłogowe: tak
Oznakowanie według rozporządzenia
o materiałach niebezpiecznych GeffStoffV:
bez konieczności oznakowania
Kod GISCODE D1 według rozporządzenia TRGS 610
Kod EMICODE EC 1Plus według kryteriów GEV


*Dane odnoszą się do temp. 20º C i 65 % wilgotności wzgl. powietrza. Wyższe temp. i niższa wilgotności skracają, niższe temp. i wyższa wilgotności wydłużają czas reakcji.

Zużycie
ok. 800 g/m²

Narzędzia
Paca B6

Czyszczenie
Narzędzia czyścić wodą

Paletyzacja                        
33 x 15 kg wiaderko z tworzywa sztucznego

Kod produktu
491000

Uwaga
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu, uwzględniając nasz cały system produktów. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników np. nietypowe  podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić,
czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności
z tego powodu.

Powrót