Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

ServoStar® 4000 Flex schnell weiß - Biały, szybkoschnący, odkształcalny klej do płytek

  • szczególnie nadaje się na przeźroczyste i podatne na przebarwienia płytki z kamienia naturalnego
  • Ruch pieszy/możliwość dalszych prac już po upływie 3 godzin
  • długi czas układania płytek
  • bardzo wydajny
  • zastosowanie: do wewnątrz i na zewnątrz
  • nadaje się również do kamionki szlachetnej i mozaiki szklanej


Opis produktu:
Cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejąca, szybkoschnąca, stabilna na powierzchniach pionowych, odkształcalna, uszlachetniona składnikami z tworzywa sztucznego, służy do klejenia płytek z kamienia naturalnego np. z marmuru typ jura, płyt typu solnhofer, marmuru krystalicznego, na ściany i podłogi, zgodnie z normą EN 12 004 C2 FT-S1. Zaprawa nadaje się na nośne podłoża cementowe i betonowe, płyty gipsowo-kartonowe, ogrzewane jastrychy, lany asfalt, beton komórkowy, jak również na balkony i tarasy. Zaprawa nadaje się również do klejenia płytek ceramicznych, gdy istnieje potrzeba wcześniejszego poruszania się po płytkach i fugowania płytek.
Po dodaniu 10% Okamul DZ 18 (proporcje mieszania 2,5 kg Okamul DZ 18 na 25 kg proszku) zaprawa nadaje się do układania mozaiki szklanej np. w basenach. 
 

Dane techniczne:

Kolor:

biały

Zastosowanie:

wewnętrzne i zewnętrzne ściany i podłogi**

Grubość warstwy:

max. 5 mm (jako warstwa wyrównująca)

Temperatura podłoża:

+5ºC do +25ºC

Odporność na temperaturę:

-20ºC do +80ºC

Zużycie wody ok.:

ok. 7,0 l/25 kg proszku (ok. 1,4 l/ 5 kg proszku)

Czas dojrzewania ok.:

5 minut (jeszcze raz zamieszać)

Czas zużycia ok.*:

ok. 60 minut

Układanie płytek ok.*:

ok. 25 minut

Możliwość całkowitego obciążania*:

po ok. 24 godzinach

Ruch pieszy*/ możliwość spoinowania po ok.*:

po ok. 3 godzinach

Magazynowanie:

w suchych pomieszczeniach, ok. 6 miesięcy

Oznakowanie według rozporządzenia GefStoffV:

bez konieczności oznakowania

Kod GISCODE:

ZP 1-niska zawartość chromianu według rozporządzenia TRGS 613

 *Dane przy 20o C i wilgotności powietrza 65 %, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
 ** Na zewnątrz wymagane jest dokładne nakładanie kleju, bez pozostawiania pustych przestrzeni (pustek powietrznych) pomiędzy płytką a podłożem (metoda Buttering-Floating).
 
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi czyste, nośne, zwarte i równe oraz musi nadawać się do układania płytek.

Wewnątrz: chłonne podłoża gruntować stosując Okamul GG lub Okatmos UG 30. Na podłożach z jastrychu siarczanowo-wapiennego (anhydrytowego) zachować czas schnięcia pomiędzy warstwami, co najmniej 24 godziny. Niechłonne podłoża gruntować stosując Okatmos UG 30.
Na zewnątrz: nałożyć zaprawę klejącą jako warstwę kontaktową.
 
Klejenie:
ServoStar 4000 Flex wymieszać z czystą wodą, do momentu aż powstanie jednolita masa bez grudek. Po upływie 5 minut (czas dojrzewania), jeszcze raz zamieszać. Podczas układania płytek na pracujących podłożach należy wcześniej wykonać szczeliny dylatacyjne. Jeśli konieczne można dodać troszkę wody, w celu stworzenia łatwo rozprowadzającego się materiału. Następnie gładką stroną szpachli nałożyć cienką warstwę kontaktową zaprawy i następnie odpowiednią szpachlą (patrz tabela) nakładać zaprawę klejącą na podłoże. Przygotowane płytki układać w ciągu 25 minut na warstwie zaprawy i docisnąć. W zależności od chłonności podłoża przyklejenie płytek można jeszcze poprawić w ciągu 10-20 minut
 
Czyszczenie narzedzi:
Narzędzia i płytki czyścić wodą.

Narzędzia i zużycie:

 

Najdłuższa długość brzegu płytki

 

Głębokość wrębów zębnych pacy

 

Zużycie

do 50mm

3mm (TKB C 3)

około 1,1 kg/m²

od 51 do 108mm

4mm (TKB C 1)

około 1,4 kg/m²

od 109 do 200mm

6mm (TKB C 2)

około 2,1 kg/m²

ponad 200mm

min. 8mm (TKB C 4 i większa)

około 2,7 kg/m²

Zużycie zależy od jakości i budowy podłoża.

cement portlandzki (klinkier), dodatki, woda

Nie wdychać pyłu. Po kontakcie ze skórą, oczami przemyć i wypłukać wodą. Po połknięciu przepłukać usta. . W razie nie domagań skontaktować się z lekarzem.
Zgodny z Polską Normą: PN-B-10107:1998
B
Xi Drażniący


Określenie rodzaju zagrożenia
R 38 : Drażni skórę
R 41 : Ryzyko poważnego uszkodzenia wzroku

Wskazówki przy pracy
S 2 : Przechowywać poza zasięgiem dzieci
S 22 : Nie wdychać pyłu
S 24 : Unikać zanieczyszczenia skóry
S 26 : W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
S 36/37 : Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice
S 46 : Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

Uwaga:
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

 


templates/produkty.php