Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okatmos® UG 30 - Uniwersalny środek gruntujący

  • na chłonne i niechłonne podłoża
  • szybkoschnący
  • bezrozpuszczalnikowy i bezemisyjny
  • działa aseptycznie
  • szerokie zastosowanie: do wewnątrz i na zewnątrz
  • bardzo dobra przyczepność do podłoża

 


Opis produkt:
Bezrozpuszczalnikowy, dyspersyjny, działający aseptycznie środek gruntujący stosowany na chłonne i niechłonne podłoża, wewnątrz pomieszczeń, stosowany pod szpachle, warstwę uszczelniającą oraz cienkowarstwowe zaprawy klejące do płytek. Okatmos® UG 30 nadaje się również na podłoża, na których znajdują się resztki starego kleju, na jastrychy z lanego asfaltu, lastriko, płytki ceramiczne i płyty wiórowe.
Okatmos® UG 30 nadaje się na zewnątrz na podłoża mineralne oraz na podłoża ceramiczne z mocno trzymającymi się starymi płytkami. Przed nałożeniem gruntu zalecamy wykonanie warstwy uszczelniającej Servoflex DMS 1 K lub Servoflex DMS 1 K -schnell Super Tec.
Grunt nie nadaje się na podłoża z resztkami kleju na bazie ługu posiarczynowego, na jastrychy magnezjowe i skałodrzew.
Grunt zapewnia higienę pomieszczenia , dzięki swoim bezzapachowym właściwościom

 

 

Dane techniczne:
Kolor niebieski
Zastosowanie wewnątrz, pomieszczeń, ściany i podłogi, na zewnątrz
Temperatura podłoża max. 10 mm
Czas schnięcia* ok. 0,5 - 5 godzin
na podłożu drewnianym i jastrychu anhydrytowym co najmniej 24 godziny

Przystosowany do ogrzewania podłogowego

tak
Oznakowanie według rozporządzenia GefStoffV nie podlega oznakowaniu
Kod GISCODE

D 1 według rozporządzenia TRGS 610

Kod EMICODE EC 1 według kryteriów GEV
Magazynowanie magazynować w dodatniej temperaturze, ok. 12 miesięcy

*Dane przy +20º C i wilgotności powietrza 65%, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
**Na zewnątrz zalecamy nałożenie warstwy uszczelniającej Servoflex DMS 1 K schnell Super Tec
 

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów, wytrzymałe na obciążenia. Resztki starego kleju bitumicznego, luźne, nie trzymające się, kruche warstwy podłoża należy usunąć mechanicznie.


Gruntowanie
Okatmos® UG 30 nanosić na podłoża niechłonne za pomocą pędzla, wałka lub podobnego narzędzia, bez rozcieńczania  z wodą. Na jastrychach cementowych oraz innych chłonnych podłożach nanosić grunt Okatmos® UG 30 w stanie rozcieńczonym z wodą, w proporcji 1:3. Dalsze prace szpachlowe lub układanie płytek rozpocząć po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntu.

 
Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia czyścić wodą
 
Palety:
60 x 10kg kanister z tworzywa sztucznego - Kod produktu:  49010
96 x   5kg kanister z tworzywa sztucznego - Kod produktu:  49023
50 kartonów w każdym 12 x 1kg butelki z tworzywa sztucznego - Kod produktu: 49009

Zużycie
ok. 150 g/m2 na zewnątrz, na niechłonne podłoża.
ok. 75-150 g/m2 rozcieńczony, na chłonne podłoża.
* zużycie zależy od jakości i budowy podłoża

Narzędzia
Paca lub wałek

Uwaga
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.
Przed użyciem koniecznie należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.


templates/produkty.php