Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

ServoStar® 1000 - Elastyczny klej do płytek

  • Klasyfikacja C2 TE, według normy EN 12 004
  • Klej bardzo wydajny
  • Przystosowany do ogrzewania podłogowego
  • Nadaje się do klejenia płytek kamionkowych, wewnątrz
  • Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz


Opis produkt:
Elastyczna, wysoce stabilna, wzbogacona tworzywami sztucznymi, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejąca według normy EN 12 004, klasa C2 TE. Zaprawa służy do klejenia płytek ceramicznych, płyt, płytek kamionkowych, płytek klinkierowych, podłogowych płyt klinkierowych, wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się na nośne i stateczne podłoża jak np. beton sezonowany (co najmniej 6 miesięcy), płyty gipsowo-włókniste, płyty gipsowo-kartonowe, ogrzewane jastrychy podłogowe, tynk cementowy i wapienno-cementowy. Wymagana grubość warstwy kleju <= 5 mm, wymiar płytek max. 60 cm x 60 cm. Zaprawa nadaje się również do zastosowania w zbiornikach wody pitnej oraz w systemie uszczelnień wewnętrznych (łazienkach, pralniach) i zewnętrznych na tarasach i balkonach.

 

 

ZP – 1 mała zawartość chromianu według rozporządzenia TRGS 613

Dane techniczne:
Kolor szary
Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi**
Grubość warstwy max. 5 mm (jako warstwa wyrównująca)
Temperatura robocza +5ºC do +25º C
Odporność na temperaturę -20º C do + 80º C
Zużycie wody/zapotrzebowanie ok. 7,5 l/25 kg (ok. 1,5 l/5 kg)proszku
Czas zużycia ok.* 2 godzin
Klejenie płytek ok.* 30 minut
Ruch pieszy po ok.* 24 godzinach
Możliwość spoinowania fug/ruch pieszy po ok.* 24 godzinach
Oznakowanie według rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych
GefStoffV
Xi- produkt drażniący
Kod GISCODE
Magazynowanie

w suchych i chłodnych pomieszczeniach, oryginalnie zapakowany, ok. 12 miesięcy

 

*Dane przy +20º C i wilgotności powietrza 65%, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
**Na zewnątrz wymagane jest dokładne nakładanie kleju, bez pozostawiania pustych przestrzeni (pustek powietrznych) pomiędzy płytką a podłożem (metoda Buttering-Floating).


Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi czyste i nośne oraz musi nadawać się do układania płytek. Podczas układania płytek na pracujących podłożach należy wcześniej wykonać szczeliny dylatacyjne.
Wewnątrz chłonne podłoża gruntować stosując Okamul GG lub Okatmos® UG 30. Na podłożach z jastrychu anhydrytowego klejenie jest możliwe po 24 godzinach od zagruntowania. Niechłonne podłoża gruntować stosując Okatmos® UG 30.
Na zewnątrz nie gruntujemy, zamiast gruntu najlepiej nałożyć warstwę kontaktową, odczekać aż się zwiąże i dopiero nanosić zaprawę klejącą.
 
Klejenie
ServoStar® 1000 wymieszać z czystą wodą, do momentu aż powstanie jednolita masa . Po upływie 5 minut (czas dojrzewania), jeszcze raz zamieszać. Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nanosić na podłoże przy użyciu odpowiedniej szpachli. Przygotowane płytki układać w ciągu 30 minut na warstwie zaprawy, dosunąć i docisnąć. W zależności od chłonności podłoża przyklejone płytki w ciągu 25 minut można jeszcze poprawić.

 
Narzędzia:
Wałek z gąbki lub z naturalnej wełny.

Dane techniczne:
Najdłuższa długość brzegu płytki Głębokość wrębów zębnych pacy Zużycie
do 50mm 3mm (TKB C 3) Około 1,2 kg/m²
od 51 do 108mm 4mm (TKB C 1) Około 1,5 kg/m²
od 109 do 200mm 6mm (TKB C 2) Około 2,3 kg/m²
ponad 200mm min. 8mm (TKB C 4 i większa) Około 2,8 kg/m²

* zużycie zależy od jakości i budowy podłoża
 
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia i płytki czyścić wodą.
 
Palety:
42 x 25kg worek papierowy  Kod produktu: 13004

Skład chemiczny
Cement portlandzki (klinkier), dodatki, woda.

Pierwsza pomoc
Nie wdychać pyłu · Po kontakcie ze skórą, oczami przemyć i wypłukać wodą.
Po połknięciu przepłukać usta. · W razie nie domagań skontaktować się z lekarzem

Xi Drażniący
Określenie rodzaju zagrożenia
R 38    Drażni skórę
R 41    Ryzyko poważnego uszkodzenia wzroku

Wskazówki przy pracy
S 2 Przechowywać poza zasięgiem dzieci
S 22 Nie wdychać pyłu
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry
S 26 W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć dużą ilością wody, zwrócić
się o pomoc lekarską.
S 36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice.
S 46 Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.


Uwaga

Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Służą one jako pomoc dla użytkownika. Mogą one jednak stanowić tylko ogólne informacje. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodów różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia.
W każdym przypadku polecamy przeprowadzenie własnych prób.


templates/produkty.php