Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okatmos star 100 Plus-L - Przewodzący klej wielofunkcyjny

 • przewodzący zgodnie z DIN EN 13415
 • uniwersalne zastosowanie
 • bardzo dobre właściwości użytkowe
 • higienizujący
 • bardzo niskoemisyjny


Opis produktu:
Bezrozpuszczalnikowy, bardzo niskoemisyjny klej dyspersyjny do klejenia przewodzącego wykładzin tekstylnych (z wyjątkiem wykładzin z filcu igłowego), jednorodnych i niejednorodnych wykładzin z PVC w pasach i płytkach, wykładzin linoleum i wykładzin gumowych o grubości do 4 mm w pasach i płytkach (nie nadaje się do specjalistycznych/specjalnych wykładzin gumowych). Dzięki swojemu efektowi higienizującemu Okatmos® star 100 Plus-L pomaga uniknąć nieprzyjemnych zapachów.

 


Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być sprawdzone i przygotowane do położenia zgodnie z VOB część C, DIN 18365 i obecnym stanem techniki. Podłoża należy przygotować zgodnie z aktualną kartą BEB „Ocena i przygotowanie podłoży“ oraz kartą TKB-8.W zależności od rodzaju podłoża, wykładziny i obciążenia przygotować do położenia z pomocą odpowiednich środków gruntujących/podkładów i szpachlówek firmy Kiesel. Na przygotowane powierzchnie można również, w zależności od wymagań, nałożyć warstwę przewodzącą w poprzek Okamul HD 11-L. Należy stosować się do kart technicznych użytych produktów. Odnośnie układu upływowego należy uzyskać informacje u producenta wykładziny. Montaż układu musi być zapewniony.

Obróbka

Okatmos® star plus 100 L należy dobrze wymieszać przed zastosowaniem. Następnie nałożyć klej z odpowiednim z uzębieniem na podłożu. Gdy otworzysz nowy pojemnik, wymień załączoną listwę zębatą. Zapewni to równomierne rozmieszczenie kleju i właściwą przewodność.W zależności od układu upływowego, nałóż na każde 30 m2 powierzchni miedzianą taśmę o długości min. 1 m na warstwę kleju i poprowadź do złącza uziemienia lub ułóż miedziane paski wzdłuż i pośrodku każdego rzędu płytek lub pasów od ściany do ściany oraz połącz je w odległości ok. 30 cm od ściany krzyżując je ze sobą i również poprowadź do złącza uziemienia.

Taśmy miedziane muszą zostać podłączone/uziemione przez elektryka zgodnie z przepisami VDE.
W zależności od klimatu pomieszczenia, grubości warstwy i chłonności podłoża położyć wykładzinę bez pęcherzy powietrza i dokładnie wyrównać. Nakładać tylko taką ilość kleju, jaką w czasie otwartym można pokryć wykładziną. Należy zwrócić uwagę na pokrycie całej powierzchni odwrotu wykładziny. Zgrzewać lub uszczelniać wykładziny dopiero 24 godziny po ułożeniu.

W przypadku wykładzin mocno napiętych na zwojach, walcować brzegi lub odstające krawędzie przed ułożeniem. Po około 30 minutach jeszcze raz wyrównać lub walcować powierzchnie.
Należy przestrzegać instrukcji układania producenta wykładziny, a w szczególności instrukcji układania przewodzącego i aklimatyzacji.
Nie stosować w intensywnym, bezpośrednim świetle słonecznym!

 

Dane techniczne:

Kolor:

biały kremowy

Obszar zastosowania:

wewnątrz

Obciążenie rolkami krzeseł

spełnia normę (zgodnie z DIN EN 12529)

Minimalna temperatura podłogi

+15°C

Czas wietrzenia*

ok. 10 - 30 minut

Czas otwarty (czas na ułożenie)

ok. 40 minut

Odporny*

po ok. 24 godzinach

Wytrzymałość końcowa*

po ok. 72 godzinach

Oporność upływowa

< 3 x 105 omów (zgodnie z DIN EN 13415)

GISCODE:

1 D zgodnie z TRGS 610

EMICODE:

EC 1Plus zgodnie z GEV

Przechowywanie:

przechowywać w temperaturze powyżej zera, produkt może być przechowywany przez ok. 12 miesięcy

* w temp. +20°C i przy 65% wzgl. wilgotności powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność skracają, niższe temperatury i wysoka wilgotność odpowiednio wydłużają tę wartość.

Ważne informacje
Przed położeniem wykładziny muszą zostać odpowiednio rozluźnione i zaaklimatyzowane oraz dostosowane do klimatu panującego w miejscu, gdzie zostaną ułożone. Należy przestrzegać odpowiednich informacji i instrukcji producenta wykładzin.

Podczas układania należy obciążyć silne napięcia zwojów, odstające krawędzie lub wygięcia wykładziny, zagięcia lub fałdy do momentu zestalenia się kleju.

Podczas układania wykładzin należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad dobrych praktyk zawodowych i technologii, a także wszystkich obowiązujących norm i kart technicznych. W tym przypadku zastosowanie mają w szczególności:

 • DIN 18365 „Prace przy wykładzinach”
 • Karta BEB „Ocena i przygotowanie podłoży”
 • Karta TKB „Ocena i przygotowanie podłoży pod wykładziny i parkiety”
 • Karta TKB „Przyklejanie wykładzin elastomerowych”
 • Karta TKB „Przyklejanie wykładzin PVC”
 • Karta TKB „Przyklejanie wykładzin linoleum”
 • Karta TKB „Przyklejanie wykładzin tekstylnych”Zużycie

 
Czyszczenie narzędzi
Wykładzinę i narzędzia natychmiast oczyścić wodą.
 
Palety
Opakowanie: wiadro plastikowe 33 x 14 kg  / Numer artykułu: 49087 / EAN: 4015705490878
 
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności propozycje dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Ze względu na różne materiały i warunki stosowania, na które nie mamy wpływu, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, by upewnić się co do przydatności naszych produktów w przypadku zamierzonych metod i celów zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiejkolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania.

 


templates/wykladziny.php