Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

Okatmos star 110 - Klej do wykładzin elastycznych

 • Wzmocniony włóknami
 • Krótki czas wstępnego odparowania
 • Niskie zużycie
 • Łatwy do nakładania
 • Możliwość bardzo dobrego, trwałego przyklejenia wykładzin
 • Działanie higienizujące

Właściwości i zakres zastosowania
Bezrozpuszczalnikowy, niskooemisyjny, wzmocniony włóknami klej dyspersyjny do klejenia wykładzin gumowych do 4,00 mm grubości w balach i płytkach, jednorodnych(jednowarstwowych)/wielorodnych (dwu lub wielowarstwowych) wykładzin PCV-/CV. Wzmocnienie kleju włóknami sprawia, iż materiał jest bardzo stabilny i trwały. Unikamy wgnieceń i wycisków kleju spod wykładziny. Higienizujące działanie preparatu zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów podczas pracy z tym produktem.
 

Dane techniczne:
Kolor: kremowo-biały
Zastosowanie wewnątrz, podłogi
Przeznaczony do rolek fotelowych tak (według normy DIN EN 12 529)
Temperatura podłoża, co najmniej +17°C
Czas wstępnego odparowania ok.* 5-10 minut
Czas wykładania ok.* 20 minut
Możliwość obciążania po ok. 24 godzinach
Całkowite utwardzenie po ok.* 72 godzinach
Przystosowany do ogrzewania podłogowego tak
Oznakowanie według rozporządzenia o
materiałach niebezpiecznych GefStoffV
bez konieczności oznakowania
Kod GISCODE D 1 według rozporządzenia TRGS 610
Kod EMICODE EC 1Plus według kryteriów GEV
Magazynowanie w suchych i ciepłych pomieszczeniach, ok. 12
miesięcy

*Dane przy 23º C i wilgotności powietrza 50 %, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.
 

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. Dokonać kontroli możliwości układania na podłożu wykładzin, według zaleceń VOB, rozdział C i normy DIN 18 365. Podłoża powinny zostać przygotowane do układania wykładzin według instrukcji BEB "Ocena i przygotowanie podłoży" oraz instrukcji TKB-8. W zależności od rodzaju podłoża i jego późniejszego przeznaczenia podłoże gruntować i szpachlować odpowiednimi produktami firmy Kiesel. Chłonne podłoża szpachlować na grubość co najmniej 2 mm, niechłonne na grubość co najmniej 3 mm. Warstwę masy szpachlowej pozostawić do wyschnięcia

Klejenie:
Okatmos® star 110 dobrze zamieszać. Klej nakładać odpowiednią szpachlą, znajdującą się nawieczku wiaderka. Nakładać taką ilość kleju, którą możemy wypracować w czasie wykładania.Zalecamy wymianę szpachli, najpóźniej po 15-20 m, w celu przestrzegania zalecanej ilości kleju oraz jakości materiału.Po czasie wstępnego odparowania układamy wykładzinę, usuwając powietrze, na jeszcze mokrą warstwę kleju. Po upływie 30 minut wykładzinę docisnąć za pomocą walca. Zwrócić uwagę na dokładne pokrycie klejem spodu wykładziny. Wykładziny przygotowane do przyklejenia dokładnie rozłożyć, unikając zwinięć lub odkształceń. Wykładzinę można obciążyć z góry. Spoinowanie, względnie spawanie wykładziny możliwe jest po upływie 24 godzin. Stosować się do zaleceń producenta wykładziny.


Ważne wskazówki

 • Przed przystąpieniem do układania materiały należy umieścić w pomieszczeniach o odpowiedniej temperaturze. Zapewnić aklimatyzację wykładzin. W przypadku wykładzin stosować się do zaleceń producenta wykładziny. Odstające brzegi wykładziny, wszelkie odkształcenia i deformacje należy obciążyć z góry, nawet do momentu całkowitego utwardzenia kleju.
 • W pomieszczeniach bardzo słonecznych, w pomieszczeniach o dużej aktywności światła dziennego, w pomieszczeniach o dużej obciążalności mechanicznej, na mokrych i zawilgoconych podłożach należy stosować Okamul PU lub skontaktować się z naszym działem technicznym.


Podczas układania wykładzin prosimy przestrzegać ogólnie przyjętych przepisów i zaleceń producenta materiału i zaleceń działu technicznego firmy Kiesel Polska oraz aktualnie obowiązujących norm i instrukcji.

W Niemczech obowiązują:

 • Norma DIN 18 365 "Prace związane z układaniem wykładzin".
 • Instrukcja TKB-8 "Ocena i przygotowanie podłoży przed ułożeniem na nich wykładzin lub parkietu".
 • Instrukcja BEB "Ocena i przygotowanie podłoży"
 • Instrukcja TKB- 7 "Układanie wykładzin PCV"
 • Instrukcja TKB-3 "Układanie wykładzin elastomerowych PCV"

Zużycie Szpachla - TKB A2
wykładziny gumowe od 2 250-280 g/m2 do 4 mm grubości, w balach i płytkach o szlifowanym podkładzie: 250-280 g/m2

Zużycie Szpachla - TKB A2
wykładziny PCV w balach i płytkach: 250-280 g/m2

Zużycie Szpachla - TKB A2
jednorodne (jednowarstwowe)/ 250-280 g/m2 wielorodne (dwu lub wielowarstwowe) wykładziny PCV-/CV: 250-280 g/m2

Paletowanie
33 x 14kg wiaderka z tworzywa sztucznego 49065

Czyszczenie narzędzi
Po zakończeniu pracy narzędzia czyścić wodą
 
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

 


templates/wykladziny.php